Menneskeverd deler årlig ut Livsvernprisen til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet. Livsvernprisen 2024 går til  overlege David Bergsaker på Frambu for sitt arbeid for mennesker med sjeldne diagnoser.

David K. Bergsaker har i en årrekke stått i bresjen for Frambus viktige kunnskapsformidling om sjeldne diagnoser. I både inn- og utland er Frambu anerkjent som et kompetansesenter som samler, utvikler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med sjeldne diagnoser i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse. I sitt arbeid som overlege formidler Bergsaker menneskeverdet uavhengig av diagnose og ser funksjon der andre ser et syndrom.

Les mer om Frambu her

Bergsaker er en overlege som lever med hjertet utenpå legefrakken, og han møter mennesker med varme og interesse. Han er en enestående formidler av alle menneskers verdi og peker på livsutfoldelse og mening ut fra de forutsetningene som finnes. Bergsaker og Frambu ser alle mennesker som et mål i seg selv, og ikke som en diagnose. Gjennom sitt praktiske arbeid vektlegger de hverdag og funksjon, med det helhetlige menneskesynet som rettesnor. Med personlig engasjement, entusiasme og stor kunnskap bidrar Bergsaker til å gjøre hverdagen for enkeltmennesker og familier med sjeldne diagnoser mer håndterlig. Han synliggjør og løfter opp hvert enkelt menneskes iboende verdi, uavhengig av funksjonsnivå. Han sprer håp, og hjelper familier til å se muligheter i stedet for begrensninger. Han er levende opptatt av å forstå hver person med en sjelden diagnose og deres utfordringer, slik at de kan få de beste forutsetninger for læring og utvikling.

David K. Bergsaker på Frambu. Foto: Thomas Kjøndal

Historiene er mange fra de som har fått hjelp og støtte fra Bergsaker og Frambu. Med fokus på å gjøre det beste ut av situasjonen, slik at mennesker med sjeldne diagnoser kan leve med det de har der de vokser opp, og få hjelp med det de trenger, viser han at vi som samfunn kan få fram potensialet som bor i hver enkelt. Ved å legge til rette med stønadsordninger og helhetlig tenkning, kan flere leve gode og meningsfylte liv. På denne måten er Bergsaker et medmenneske som er med på å gjøre veien lettere å gå for andre.

Gjennom dette arbeidet og den unike kompetansen på over 450 ulike sjeldne diagnoser, bidrar Bergsaker og Frambu til å bygge ned fordommer, og ser mennesket i stedet for en diagnose. Menneskeverd vil anerkjenne David K. Bergsakers virksomme arbeid på Frambu gjennom en årrekke, og vi gratulerer ham som mottaker av Livsvernprisen 2024.

Prisutdeling: 
Dato: Tirsdag 14. mai 18.00-19.30. Dørene åpner kl. 17.30.
Sted: Hotel Continental, Oslo

Det vil bli servert kaffe og kaker i forkant av arrangementet, fra kl 17.00.
Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Hjertelig velkommen!
Meld deg på arrangementet her

Generalsekretær Morten Dahle Stærk vil lede arrangementet, og det vil bli hilsener fra blant andre tidligere Livsvernprisvinner Anna Solberg. Det blir også musikalske innslag av Julie Henrikke.

Tidligere prisvinnere
Menneskeverd deler ut Livsvernprisen hvert år. Siden 1997 har prisen blitt gitt til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet. Tidligere prisvinnere er blant andre Birgit Skarstein, Salum Kashafali, Kjersti Toppe, Kristin Clemet, Siri Fuglem Berg, Anna Solberg, Åsta Årøen, Per Fugelli, Aleksander Helmersberg, Anette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal, Signe og Geir Lippestad, Thorvald Steen, Marte Wexelsen Goksøyr, Beitostølen helsesportsenter, Bettina og Stein Husebø, Marianne Mjaaland, Margreth Olin, Torleiv Ole Rognum og Ola Didrik Saugstad og Cecilie Willoch.