I Morgenbladets artikkel reises spørsmålet om hva som skjer med den offentlige debatten når psykisk utviklingshemmede stort sett fremstilles som glade englebarn.

Generalsekretær Liv Kjersti Skjeggestad kommenterer: – I dagens debatt tror jeg at noen foreldre føler de må forsvare sitt barns rett til eksistens, på grunn av mer eller mindre annerledeshet. Vi får ofte høre om hvor vanskelig og krevende det er å få et barn med psykisk utviklingshemming eller andre type funksjonshemminger, og det er viktig å ikke stikke under en stol at det kan være utfordrende. Samtidig, og nettopp derfor, blir det vesentlig (særlig for foreldre og pårørende) å vise at livet kan være godt også om man har et barn med for eksempel Downs syndrom. Hvordan samfunnet legger til rette for funksjonshemmedes hverdag påvirker også våre holdninger og hvor utfordrende det er å få barn med funksjonshemming.

Menneskeverd mener at alle mennesker har en iboende verdi i seg selv. Ingens verdi vurderes ut fra om vi er glade eller ikke. Når det gjelder mennesker med Downs syndrom er de utrydningstruet i dagens samfunn, og dermed blir det ekstra viktig å fremme det grunnleggende menneskeverdet vi alle har.