En lege som ønsker å reservere seg vil ikke kunne skjule sine samvittighetskvaler i møte med en kvinne som trenger veiledning rundt abort. Det påpekte leder for etisk råd i legeforeningen, Trond Markestad under gårsdagens debatt på Litteraturhuset. Han mener fastlegene kan finne en løsning seg imellom så kvinnen får den veiledning hun har rett på fra leger som er komfortable med å henvise til abort. Se debatten fra Litteraturhuset her.