Kristin Clemet opplevde det som en demning brast da hun tok opp temaet abort på 90-tallet. – Og nå blir det kanskje en ny debatt. En debatt som handler om andre ting enn egen kropp og Gro Harlem Brundtlands ”celleklumper”, sier Clemet til en fullsatt sal på Litteraturhuset onsdag kveld. Civitalederen tror det er viktig å diskutere om selvbestemmelsen alltid er like reell og stiller spørsmål ved hvorfor aborttallene holder seg jevnt høye, mange forebyggende handlingsplaner til tross. –Jeg tror at den etiske samtalen må løftes frem for å kunne forebygge aborter der handlingsplaner ikke strekker til.

Kristin Clemet på Menneskeverds samtalekveld på Litteraturhuset onsdag 10. oktober.

Har selv tatt to aborter

Jeg har selv tatt to aborter og det gjør meg ikke spesiell, men ganske alminnelig. Jeg har som lege også utført aborter på kvinneklinikken, forteller lege og forfatter Marianne Mjaaland. Mjaaland betror at hun tidligere forsøkte å legge de vanskelige problemstillingene bort, og at hun var med å kjempe frem dagens lov. Men med tiden ble vanskelig: – Nå prøver jeg å holde debatten levende. I vår tid er det fosteret som trenger et forsvar.

Mjaaland på Litteraturhuset

Systemet er mest gunstig for gravide 50-åringer

–De økonomiske ordningene er på kollisjonskurs med biologien, konstaterer UIO-forsker Anne Eskild. Hun trekker frem at det er kvinner i 20-årene som er best egnet til å få barn, men at systemet er mest gunstig for gravide 50-åringer. Eskild fremhevet at aborttallene har holdt seg jevne, men at fødselsraten har falt betraktelig de siste 30 årene. –Hvilke svangerskap er det vi forebygger, utfordrer Eskild (under): Kari Henriksen (Ap), Line Hjemdal (Krf) og Kristina Ramsøy (Sp) bidro med konstruktive innspill i samtalepanelet hvor aborttabu og forebyggende arbeid ble diskutert. Line Hjemdal forteller om en busstur hvor en enslig mor trengte hjelp til å trøste en skrikende baby. – Denne kvinnen fikk hjelp av en medpassasjer. Jeg vil utfordre på hva vi gjør som storsamfunn i forhold til disse kvinnene, sier Hjemdal.

Abortdebatt samlet 140

Arrangementet ble arrangert av organisasjonen Menneskeverd, med ønske om å sette fokus på abortproblematikken uten å havne i skyttergravene. Hvordan kan vi redusere de høye aborttallene i Norge, var et viktig fokus i samtalen. Nærmere 140 interesserte dukket opp på arrangementet, hvorav flere måtte stå i korridoren da salen var fullsatt. Foto: Tina Pettersen Flere bilder fra arrangementet:    

2 Delinger