Leder av prioriteringsrådet, Bjørn Guldvog, mener man må diskutere innføring av en øvre økonomisk grense for behandling, skriver Aftenposten.

Helseøkonom Ivar Sønbø Kristiansen mener grensen bør være på mellom 500 og 600 000 kroner for et leveår. -For mange leger som vurderer kostbar behandling for pasienten kan det være vanskelig å fatte beslutninger uten å vite hva man legger i dette rimelighetsbegrepet, sier Kristiansen.

Sykehussengen ikke et regnestykke

Det nasjonale prioriterings-rådet vurdering av om det er behov for en øvre økonomisk grense for behandling får helsepolitikere til å steile, skriver VG.

Det finnes i dag ingen klar økonomisk grense for hvor mye staten kan betale for å gi pasienter noen måneder ekstra å leve. Bent Høie, høyrepolitiker og leder for Helse – og omsorgskomiteen på Stortinget, mener vi ikke bør ha en heller.

– Ved sykehussengen skal det ikke dreie seg om et regnestykke, sier han til VG Nett.

Han mener hver situasjon er ulik og må vurderes individuelt.

Heller ikke Helse – og omsorgskomiteens nestleder Kjersti Toppe (Sp) mener en slik grense er en god idé.

– Det er for enkelt å sette en sum på det, sier hun til VG Nett, men innrømmer at det til en viss grad skjer allerede i dag.

– Jeg tror det blir skjelt til økonomi i dag også, hvis det er gamle folk og hvis effekten av behandling er liten og det i tillegg er veldig dyr behandling. Men det blir likevel kunstig å sette en grense på 500.000. Da må man ha en tilsvarende økonomisk grense for andre behandlinger i helsevesenet, og det har vi jo ikke. Vi kan ikke ha en slik grense bare for de som er ved livets slutt.

6 Delinger