Foto: Oktober forlag

Foto: Oktober forlag

PRESSEMELDING

03.01.13 – Forfatter Thorvald Steen tildeles Menneskeverds Livsvernpris 2013 – Jeg ble gledelig overrasket og synes det er veldig hyggelig, forteller Thorvald Steen om tildelingen av prisen.

Den internasjonalt anerkjente forfatteren utfordrer etablerte oppfatninger om annerledeshet. Selv har Thorvald Steen en muskelsykdom. Det hindret han i å satse på skihopping, forfatterens tidligere favorittaktivitet. Ellers har ikke Steen latt seg begrense:

– Både denne prisen og standpunktene jeg forfekter er viktig å holde frem i en tid hvor sorteringssamfunnet har blitt klart tydeligere. Man ser det gjennom et helt livsløp. Det er enklere å velge bort fostre, ikke bare Downs men flere egenartede individer, som de med en diagnose lik min egen.

Steen påpeker at en også kan se symptomene senere i livsløpet, ved at unge mennesker med ulike diagnoser har vanskeligere for å få jobb og at eldre blir usynliggjort og ses på som en byrde istedenfor en ressurs.

Sterk og verdig vinner

Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen gleder seg over å gi prisen til Steen:

– Thorvald Steen formidler tydelig og nært. Han tildeles Livsvernprisen for sitt budskap om menneskers likeverd og sin evne til å beskrive livets rikdom uavhengig av sykdomssituasjon. Steen er en aktuell, sterk og verdig prisvinner.

Forfatteren ser det som en stor ære å tildeles en pris som tidligere er gitt til professor Ola Didrik Saugstad, filmregissør Margreth Olin og skuespiller Marte Wexelsen Goksøyr.

Les hele prisbegrunnelsen her.

Prisutdeling på Hotel Bristol

Prisutdelingen finner sted på Hotel Bristol mandag 4. februar kl. 12. 30 – 13. 45. Olav Gunnar Ballo deler ut prisen.

For ytterligere spørsmål:

Julie Floberg Informasjonsansvarlig i Menneskeverd tlf: 22 34 09 11/ 90 08 95 28

3 Delinger