Tid: Tirsdag 5. februar kl. 18:00
Sted: Litteraturhuset, i Wergeland
Arrangør: Menneskeverd

Streben etter et godt og verdig liv, men også menneskets vilje til perfeksjon, å tøyle naturen, tanken og kroppen, er like gammel som menneskehetens kollektive minne.

Men hva er et godt og verdig liv i den postmoderne tidsalder? Hvem og hva definerer dette?
Og er sorteringssamfunnet– om det nå finnes – en uunngåelig følge av vitenskapens utvikling eller ligger andre vurderinger til grunn?

Den prisbelønte svenske forfatteren Mustafa Can samtaler med forfatteren Thorvald Steen om kropp, svakhet, sortering og normalitetens grenser.

Gratis inngang, ingen påmelding. Enkel servering.

Velkommen!

Livsvernprisvinner Thorvald Steen gjester Litteraturhuset  Foto: Oktober forlag

Thorvald Steen Foto: Oktober forlag

49 Delinger