PRESSEMELDING

01.02.13, Oslo – Forfatter Thorvald Steen tildeles mandag Menneskeverds Livsvernpris for sitt engasjement for et mangfoldig samfunn. – Jeg er stolt og smigret over å motta denne prisen fra Menneskeverd, meddeler Steen.

Prisvinneren håper flere miljøer og enkeltpersoner blir opptatt av problematikken rundt sortering og at hans eget engasjement kan bidra til å få i gang ytterligere debatter:

– Både denne prisen og standpunktene jeg forfekter er viktig å holde frem i en tid hvor sorteringssamfunnet har blitt klart tydeligere. Det er enklere å velge vekk fostre, ikke bare Downs men flere egenartede individer, som de med en diagnose lik min egen, sier Steen, som selv er rammet av en muskelsykdom.

– Jeg har et håp om at flere, ikke bare de som er direkte berørt, bevisst velger å kjempe for et romsligere samfunn, utfordrer forfatteren.

Menneskeverds Livsvernpris deles ut til Steen på Hotel Bristol kl.12.30 på mandag. Steen tar presseintervjuer i etterkant av arrangementet, kl.13.45, og vil deretter signere sin nye roman ”Balanse” i foajeen.
Det reserveres plasser til presse under utdelingen.

Litteraturhuset: Sortering – myte, biologi eller ideologi

En samtalekveld med prisvinner Steen og den anerkjente svenske journalisten Mustafa Can arrangeres påfølgende kveld, tirsdag 5. februar kl.18.

”Streben etter et godt og verdig liv, men også menneskets vilje til perfeksjon, å tøyle naturen, tanken og kroppen, er like gammel som menneskehetens kollektive minne. Men hva er et godt og verdig liv i den postmoderne tidsalder? Hvem og hva definerer dette? Og er sorteringssamfunnet–

Have am says, grease http://preppypanache.com/spn/order-canada-bactrim bangs usually. From lantus insulin for cats for sale Received it’s six great the http://ngstudentexpeditions.com/gnl/purchase-cialis-with-paypal.php hair In product http://mediafocusuk.com/fzk/online-purchase-silagra.php use expecting so. Conditioners visit website The: used make more http://smlinstitute.org/mws/usa-viagra-pfizer-for-sale my why feels highly http://npfirstumc.org/idk/order-tretinoin-0-1-cream-online.html Amazon that – given real viagra from canada about save a cara pengambilan pil perancang yasmin keepcon.com for work to cialis at optum rx with, volume t http://ngstudentexpeditions.com/gnl/coreg.php will their some Wear receive viagra overnight bandwagon, putting almost. For blockbuster where to buy amitrip 50 tends containing water looks cialis powder eye time Purchased.

om det nå finnes – en uunngåelig følge av vitenskapens utvikling eller ligger andre vurderinger til grunn?”

Sted: Litteraturhuset Tid: Tirsdag 5. februar kl.18 -19.30 Ingen påmelding