Mange møtte opp da forfatter Thorvald Steen mottok Menneskeverds Livsvernpris på Bristol.

Foto: Anders Kjøndal

– Jeg er takknemlig og stolt av denne prisen. I tillegg til de fremmøtte adresserer jeg også min hilsen til Jens Stoltenberg. Statsministeren formidlet viktigheten av et inkluderende samfunn i sin nyttårstale, påpeker prisvinneren innledningsvis.

Steen ser med bekymring på hvordan fostervannsdiagnostikken, tidlig ultralyd og ny kunnskap om kromosomavvik, fører til at stadig flere liv blir tatt av dage gjennom senaborter. Han håper på en snuoperasjon i regjeringen når det kommer til tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk:

–  Ingen ting hadde vært bedre. Eller er det noen helt andre enn de funksjonshemmede Stoltenberg vil inkludere, spør forfatteren seg.

Thorvald Steen taler til de fremmøtte.

Presset på andre annerledesgrupper vil øke

Steen påpeker at det ikke kun er de velkjente diagnosene og tilstandene som trues:

– Når fostre med Downs syndrom og for eksempel min egen muskelsykdom blir fjernet, vil presset på andre annerledesgrupper øke. Statsminister Jens Stoltenberg, tar jeg feil? Hvem er det som skal ekskluderes i ditt samfunn, utfordrer prisvinneren i sin tale.

– Mitt problem er at jeg ikke oppfatter meg selv som en som skulle vært ekskludert fra dette samfunnet. Og ikke bare det, jeg oppfatter det ikke som en svakhet ved Norge om det vil eksistere noen med min diagnose i den neste generasjonen. Ja, jeg mener til og med – når ikke melankolien tar overhånd – at vi kan ha et og annet å tilføre samfunnet avslutter prisvinneren.

Olav Gunnar Ballo delte ut prisen til Steen. Han takket forfatteren for hans engasjement og vilje til å satse andre steder enn i hoppbakken:

– Thorvald Steens person og bøker maler et bilde som viser at mennesker er mer enn sykdom og livssituasjon, formidlet Ballo.

 

Olav Gunnar Ballo delte ut prisen til Steen

 

Leder av Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen og Steen.

 

 

En stemme som bærer langt

Flere ønsket å si noen ord til prisvinneren. Steen mottok hilsener fra Lars Saabye Christensen, Bent Høie, Ola Didrik Saugstad og Kjersti Horn.

– En forfatter kan ha mange synsvinkler men bare én stemme. En stemme som bærer og som innebærer. Du gir stemme til de utsatte. Du har en stemme som bærer langt, sa Saabye Christensen.

 

Lars Saabye Christensen gratulerte prisvinneren

 

Bent Høie, Saabye Christensen og Ola Didrik Saugstad på prisutdeling

 

Teaterregissør Kjersti Horn

Teaterregissør Kjersti Horn

 

Kvartett fra Barratt Due

 

 

 

 

74 Delinger