Livsvernprisvinner og forfatter Thorvald Steen og den anerkjente svenske journalisten Mustafa Can samlet tirsdag 5. februar til fullsatt samtalekveld på Litteraturhuset. ”Sorteringssamfunnet – myte, biologi eller ideologi?” var tema for kvelden.

– Det er interessant at teknologien og statens penger i større grad brukes for å luke vekk enn til å legge til rette for og å hjelpe mennesker som meg, som kanskje trenger litt mer hjelp, sier Thorvald Steen, som selv har en muskelsykdom.

– Dette er tidsånden, kjære landsmenn, som foreldre i dag får man all informasjon om hvordan luke vekk ufødte barn. Når det handler om fosterdiagnostikk, så er det slik at jo mer vi vet, jo mer press blir det på å luke vekk de som ikke er som alle andre. Samfunnet vårt bruker mer penger på å luke vekk enn å redde, uttalte Steen, som for tiden er aktuell med romanen ”Balanse”.

Da Mustafa Can spurte forfatteren om hva han tenker om perfeksjonssamfunnet, om det å bli bedre på alle plan og å ikke våge å vise svakhet, kom svaret raskt.

– Vi må bli bedre på det å ta vare på mennesker med ulikheter.

Mustafa Can og Thorvald Steen, Litteraturhuset

 

”Streben etter et godt og verdig liv, men også menneskets vilje til perfeksjon, å tøyle naturen, tanken og kroppen, er like gammel som menneskehetens kollektive minne. Men hva er et godt og verdig liv i den postmoderne tidsalder? Hvem og hva definerer dette? Og er sorteringssamfunnet – om det nå finnes – en uunngåelig følge av vitenskapens utvikling, eller ligger andre vurderinger til grunn?” Dette var noen av spørsmålene som lå til grunn for samtalekvelden.

Stort oppmøte

Hele 150 engasjerte mennesker hadde møtt opp for å delta på Menneskeverds samtalekveld. Stemningen var munter, og publikum viste stort engasjement mens Steen og Can belyste flere av dagens aktuelle spørsmål.

Fullsatt sal på Litteraturhuset

Endringer i bioteknologiloven på trappene

Dette fører oss rett inn i den aktuelle debatten rundt bioteknologilov og tidlig ultralyd i Norge. En stortingsmelding vedrørende endringer i bioteknologiloven er på trappene. Arbeiderpartiet og SV vil gå inn for tidlig ultralyd. Sp stritter forbilledlig imot. Det debatteres også rundt gentesting og genterapi. Det har aldri vært så store utfordringer som nå i forhold til alle muligheter den teknologiske utviklingen gir oss. Men det at noe er mulig, er det nødvendigvis det rette eller det gode?