Det er nå klart at både Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstre vil endre sentrale punkter i bioteknologiloven, men heller ingen hemmelighet at Senterpartiet er uenige i samtlige endringer.

Bioteknologitemaene har forårsaket utallige debatter de siste årene. Regjeringsleiren er ikke fredet sone. I den pågående evalueringen av bioteknologiloven tydeliggjøres skillelinjene blant regjeringskollegene Arbeiderpartiet ønsker blant annet å få igjennom tidlig ultralyd til alle, eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. De har fått med seg SV på øvrige punkter. Senterpartiet holder derimot bremsen inne. De stiller seg kritiske til en ytterligere liberalisering av loven. En stortingsmelding med endringsforslag er varslet rundt påske. Det er ingen tvil om at arbeidet med biomeldingen har gitt regjeringen hodeverk.

Ap sin helsepolitiske talsmann Thomas Breen synes regjeringen har brukt altfor lang tid og frykter at en ny regjering kan trylle vekk den sittende regjeringens forslag. For å sikre nye paragrafer før høstens valg mener han at de bør sende ut lovforslag samtidig som den ventede stortingsmeldingen kommer. Sp sin helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe mener at det ikke er så enkelt. Hun ser det ikke som aktuelt å hestehandle i saker som denne.

Lite svelgbar kamel
Samtlige av Ap sine forslag er begrunnet med likhetsprinsippet. Om kvinner i sentrale strøk og med god inntekt benytter tidlig ultralyd, må dette også tilbys til kvinner i distriktene og til kvinner med lav inntekt. Siden vi tilbyr sæddonasjon, må vi også tilby eggdonasjon. Om par får assistert befruktning, skal det tilbys til enslige også.
Toppe mener bioteknologien ikke kan drives fremover av et prinsipp om likestilling:

– Jeg ønsker ikke å bli medansvarlig for et system jeg er usikker på om er til barnas beste, sier hun blant annet på spørsmål om eggdonasjon fra A-magasinet (nr.8). Videre meddeler Toppe at hun har stemt mot masse hun har vært for, og omvendt, men at dette er en helt spesiell sak. Det kan virke som Toppe ser denne kamelen som lite svelgbar.

– Dette er ikke som å forhandle bort en veistrekning. Dette er en samvittighetssak, og det gjør spørsmålet ekstra vanskelig, sa Toppe om tidlig ultralyd til Vårt Land i fjor (12/1).

Lovgivers ansvar
Sp-politikeren er tydelig på at undersøkelsen ikke har noen helsegevinst og frykter også at et tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide kan resultere i et sorteringssamfunn.
Til tross for at bioteknologidebatten berører mange grupper, gjelder den i størst grad mennesker som ikke har en egen stemme. Vi skylder de kommende generasjoner å ta oss tid til refleksjon og debatt. Ingen ønsker et samfunn hvor uforutsette og fatale konsekvenser av en liberal lov gir seg til syne. Dette er særlig et ansvar som den utøvende makt og lovgiverne har.

Bioteknologilovens formål er å “sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttes til beste for mennesker i et samfunn der det er plass til alle”, står det innledningsvis i gjeldende lov. Honnør til Senterpartiet og Toppe som tar første paragraf på alvor.