Aborttallet er fortsatt høyest blant kvinner i aldersgruppen 20-24 år, viser nye tall.

Folkehelseinstituttets nylige publiserte rapport om svangerskapsavbrudd viser dette. På landsbasis ble 4 359 aborter foretatt blant kvinner i denne alderskategorien i 2012. Utførte svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen var 26,6. Det vil si at 2-3 av 100 kvinner i 20-24 årsalderen tok abort i 2012. Rapporten peker også på at aborttallene i Finnmark øker til 37,1 per 1 000 kvinner, fra 34,1 i fjor mens nedgangen er størst i Østfold, fra 29,3 til 25,2 per 1 000 kvinner.

Totalt ble det utført 15 216 svangerskapsavbrudd i Norge i fjor. Dette er en nedgang på 0,8 prosent fra 2011. I fylkene Oslo, Finnmark og Troms er abortratene høyest.

Færre aborter blant tenåringer

Antall tenåringsaborter har gått noe ned de siste årene. 1 798 aborter ble utført i 2012, mot 1 992 i 2011. Tenårings-statistikkene fra de siste årene viser at det i 2010 var 14,1 aborter per 1000 kvinner, i 2011 var det 12,7 per 1000 kvinner og i 2012 var det 11,4 aborter per 1000 kvinner i alderen 15-19 år.

Økt antall senaborter

Av de 15 216 abortene i fjor, var 652 senaborter (nemdbehandlede). Dette er en økning på 2 prosent fra 2011, da det ble utført 639 senaborter.

Medisinsk abort

80 prosent av abortene ble utført medisinsk. Det har skjedd en fordobling av medisinske aborter siden 2006, da kun 40 prosent av kvinnene benyttet medikamentell metode.

Abortstatistikk fra 2012, 2011 og 2010

 

23 Delinger