PRESSEMELDING

29.mai, Oslo – Siden 2003 har antall senaborter innvilget på bakgrunn av sykdom hos fosteret økt med 44 prosent.

De nye tallene fra Folkehelseinstituttet viser en jevn økning de siste ni årene i antall senaborter innvilget på sykdomsgrunnlag. Liv Kjersti S. Thoresen, jordmor og leder i Menneskeverd, reagerer:

– Vi må ta denne utviklingen på alvor. Det kan se ut til at stadig flere kvinner velger abort når sykdom eller mangler oppdages.

Ikke-livstruende sykdom

Thoresen påpeker at tallene ikke bare dreier seg om livstruende sykdom og diagnoser:

–Tallene rommer også ikke-livstruende diagnoser som ryggmargbrokk, Turner syndrom og leppe/ ganespalte. Jeg har hørt om barn som bli abortert ene og alene fordi de mangler en arm eller fingre. I tillegg vet vi at ni av ti norske kvinner velger abort når Downs oppdages.

Lederen i Menneskeverd er bekymret for at myndighetene ikke ser utfordringene i forhold til dette og på alvor diskuteres utviklingen og hva som skal defineres som alvorlig sykdom. Reidar Pedersen er lege, filosof og forsker. Han deltok i Helsedepartementets ekspertgruppe som nylig så på praksis ved sene senaborter. Pedersen problematiserer følgende:

–Det er lite åpenhet om nemdenes begrunnelser. Om en ser på diagnosene, kan det se ut som om det er innvilget abort ved mindre alvorlige misdannelser enn loven krever.

Sorteringssamfunn

Thoresen mener debatten om sorteringssamfunnet ofte blir amper. Hun mener fokuset i sorteringsdebatten særskilt må rettes mot holdningstrendene i Norge og hvordan storsamfunnet tar vare på familier og barn som trenger ekstra hjelp.
–Vi må tørre å ta en debatt om de etiske utfordringene og det sørgmodige ved at disse barna velges bort.
Jevn utvikling
I 2003 ble 189 barn i magen valgt bort grunnet sykdom, i 2005 ble det innvilget 217 slike aborter, mens det i 2012 ble utført 272 aborter grunnet sykdom hos fosteret. Se hele oversikten på side 15 i Folkehelseinstituttets rapport om svangerskapsavbrudd.