Er ditt parti opptatt av å verne om menneskelivet? Se punktlisten.

Det er duket for en spennende valghøst. Politikerne forsøker seg på kunsten å vekke sofavelgere og forvirrede omstreifere. Det politiske landskapet kan oppleves uoversiktlig. Ofte kan det virke som politikerne er mer opptatt av å få frem hva de er uenige i i enn hva de selv står for. I Menneskeverd er vi opptatt av at politikerne ser sitt ansvar som forvaltere i forhold til å ta vare på livet. Hvilke partier er opptatt av å beskytte mennesker i sårbare faser av livet?

Politiske stridstemaer

Bioteknologiloven. Arbeiderpartiet og SV ønsket å liberalisere bioteknologiloven på sentrale punkter som angår menneskeverdet, blant annet i forhold til tidlig ultralyd. FrP var sammen med Ap pådriver for tidlig ultralyd i 2011 men det ble etterhvert klart at ultralyd skulle behandles inn under arbeidet med bioteknologiloven. Her satte Senterpartiet ned foten på samtlige punkter. Regjeringen valgte deretter å skrinlegge biolovendringene inntil videre.

Abortloven og nærmere bestemt paragraf 2c, som gjelder “alvorlig sykdom hos fosteret”  har vært debattert i flere partier dette året. KrF har ved flere anledninger foreslått å fjerne sykdomsparagrafen i loven, da de mener den tilrettelegger for sortering på bakgrunn av egenskaper hos fosteret. Forslaget, som sier at egenskaper hos fosteret ikke skal være et selvstendig grunnlag for abort etter uke 12, ble vedtatt i Høyre i 2001, 2005 og 2009. Etter en kraftig debatt også internt i partiet ble kravet om endring av loven nedstemt på landsmøtet i 2013.

Aktiv dødshjelp. FpU har vært en viktig forkjemper for aktiv dødshjelp. Unge Venstre ønsker også å tillate aktiv dødshjelp i Norge, men har foreløpig ikke støtte i moderpartiet. FrP programfestet dødshjelp i 2009. Forslaget står fortsatt oppgitt i FrPs prinsipprogram. Det var flertall for å beholde punktet om aktiv dødshjelp i prinsippprogrammet på deres landsmøte i mai 2013.

Her er en punktvis oversikt over partienes standpunkt:

Arbeiderpartiet

Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn

Nei til aktiv dødshjelp

Sosialistisk Venstre

Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn

Nei til aktiv dødshjelp

Senterpartiet

Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn

Nei til aktiv dødshjelp

Kristelig Folkeparti

Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Nei til sykdomstesting/ donorbarn

Nei til aktiv dødshjelp

Venstre

Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Nei til sykdomstesting/ donorbarn

Nei til aktiv dødshjelp.

Høyre

Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Nei til sykdomstesting/ donorbarn

Nei til aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiet

Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn

Ja til aktiv dødshjelp.