team1


Publisert: 01.08.13  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti er verdiverstinger blant de politiske partiene i Menneskeverds kåring. Vi har laget en rangering. Den bygger på partienes programfestede standpunkt til etiske utfordringer fra livets start til slutt.

Skårer lavt. Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker nå som tidligere å liberalisere bioteknologiloven på sentrale punkter som angår menneskeverdet, blant annet ved tidlig ultralyd for kvinner i alle aldre og sykdomstesting av barn i mors mage. På bakgrunn av dette mener Menneskeverd at de tre partiene er taperne på vårt verdibarometer. FrP skårer lavest ettersom de har programfestet aktiv dødshjelp i sitt partiprogram. Som eneste norske parti har de innlemmet forslaget som en av sine politiske prinsipper.

Aktiv dødshjelp. Forslaget fra Frp om aktiv dødshjelp for fire år siden møtte svært mye motstand, særlig fra kristne og konservative velgere. Allerede før valgkampen hadde startet, la Siv Jensen saken død. I et intervju med Vårt Land i 2011 sa Jensen at vedtaket var et «arbeidsuhell som har ligget i stabilt sideleie siden.» Fire år senere skjer det samme igjen. På landsmøtet 24. til 26. mai i år ble det flertall for å beholde punktet om aktiv dødshjelp i prinsipprogrammet etter at programkomitéen med FpUs leder Gulati i spissen fremmet forslaget på nytt for neste stortingsperiode. Unge Venstre ønsker også å tillate aktiv dødshjelp i Norge, men har ikke støtte i moderpartiet.

Tar vare på livet. På den motsatte siden av skalaen har vi KrF og Høyre, etterfulgt av Senterpartiet. Gjennom sine standpunkt beviser KrF, Høyre og Senterpartiet at de er opptatt av å ta vare på menneskelivet. KrF er alltid tydelige i saker som angår menneskeverdet. Høyre er også, til tross for store uenigheter internt i partiet, ofte tydelig i saker som omhandler livets start.

Den farlige blodprøven. I mars søkte Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) om tillatelse til å bruke blodprøven NIPD (Non Invasive Prenatal Diagnosis) for å kunne avdekke om barnet i mors mage har kromosomavvik allerede fra uke 10. Denne metoden er både billigere og mer treffsikker enn dagens fostervanndiagnostikk. Det har fått blant annet preses Helga Haugland Byfuglien og Kjersti Toppe (Sp) til å engasjere seg. – Hvem er det som våger å si at et liv ikke skal bli båret fram? Vi må ikke gjøre det lett for oss selv, sa Byfuglien til avisen Dagen, 31. juli. Foreløpig er ikke debatten på det politiske plan, men det kan fort bli en realitet ettersom testen er regnet for å være mer presis og mindre risikofull for mor enn den metoden som er i bruk i dag. Når vi kommer dit, er det viktig at velgere som vil ta vare på livet gir stemmeseddelen til partier som vil sette foten ned for slike forslag.

Bevisst stemme. Når Menneskeverd gjør slike kåringer er det fordi vi ser viktigheten av å fortelle folk om partienes livsvern-standpunkt. Vi ønsker at dette skal være en tankevekker før høstens valg. Særlig viktig er det at vi som samfunn og enkeltpersoner signaliserer at hvert enkelt menneske er unikt og har livsrett. Skal dette skje i praksis, er det viktig hva du og jeg gjør ved valgurnen 9. september.
Spør deg selv: Hvilke partier er opptatt av å beskytte mennesker i sårbare faser av livet?

Bruk din stemme bevisst, stem for livet!

 

Her er oversikten over hvilke standpunkt de politiske partiene har til verdispørsmål som omhandler menneskelivet.

Arbeiderpartiet
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp
Sosialistisk Venstre
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Senterpartiet
Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Kristelig Folkeparti
Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Nei til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Venstre
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Nei til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp.

Høyre
Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd
Nei til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiet
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Ja til aktiv dødshjelp.