team1


Publisert: 30.09.13  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

– en samtalekveld om livets sluttfase, 22. oktober kl. 18.00  Litteraturhuset i Oslo

Er du helsepersonell, student, politiker eller opptatt av menneskeverdet? Bli med og delta på en spennende kveld der spørsmål og temaer som berører menneskeverdet i sluttfasen, er i sentrum.

Hvordan følger vi medmennesker gjennom den siste fasen av livet? Foto: Istock Photos

Hvordan følger vi medmennesker gjennom den siste fasen av livet? Foto: Istock Photos

Døden er en del av livet, men vi har institusjonalisert den og gjort det til et tema vi sjeldent snakker om. Er døden vårt siste tabu?

I vår kultur har mange mulighet til å oppleve verdighet, men hva med de som
faller utenfor? Daglig leser vi avisartikler og hører historier som viser
uverdige forhold for hjelpetrengende. Er menneskeverdet truet nær døden? Hva
kan gjøre dødsprosessen verdig eller uverdig?

Både effektiviteten og markedstenkning i helsesektoren kan føre til at vi som
samfunn sender uverdige signaler til mennesker i en sårbar posisjon. Flere
tiltak er satt i verk. Verdighetsgarantien skal forsikre oss om at den enkelte
får god lindrende behandling og en verdig død. Hvordan kommer dette til uttrykk
ovenfor døende?

Verdighet de siste levedagene bør være et mål å etterstrebe. Hvordan vil vi
selv bli møtt når vi er på det mest sårbare? Vi behøver en styrket
bevisstgjøring av menneskeverdet nær døden… dette gjelder helsepersonell,
politikere og oss alle.

 

Sentrale spørsmål:
– Hva bekrefter vårt verd i grenselandet mellom livet og døden?
– Hvordan kommer verdighet til uttrykk?
– I hvilke situasjoner blir det viktig å snakke om truet menneskeverd?
– Hva skjer med de døende i markedets og samhandlingens tid?
– Hvor blir menneskeverdet ivaretatt nær døden?

 

Kveldens bidragsytere:

Line Rosvoll

Line Rosvoll

Line Rosvoll
Teaterregissør og pårørende
Fokus: Min historie om
menneskeverd nær døden

 

 

 

Øyunn Granerud

Øyunn Granerud

Øyunn Granerud
Leder av Fransiskushjelpen
Fokus: Jeg vil dø hjemme. Menneskeverdig livshjelp nær døden.

 

 

 

 

Bettina Husebø

Bettina Husebø

Bettina Husebø
1.amanuensis Dr.med. UiB, medgründer av Verdighetssenteret i Bergen og opptatt
av omsorg for eldre.
Fokus: Hva truer skrøpelige menneskers verdighet i livets sluttfase?

 

 

 

Svein-Bjarte Mangersnes

Svein-Bjarte Mangersnes

Svein Bjarte Mangersnes
Sykehusprest, Lovisenberg
Fokus: Ansikt til ansikt med døden. Hva forteller de døende til presten?

 

 

 

 

Marie Aakre

Marie Aakre

Marie Aakre
Sykepleier og tidligere leder i Faglig Etisk Råd, Norsk Sykepleierforbund.
Opptatt av etikk og verdighet i livets sluttfase.
Fokus: Å være ventet og velkommen. Den etiske fordring nær døden i dagens
helsetjenester.

 

 

Velkommen!
Gratis inngang, ingen påmelding.
Da det er begrenset med plasser i lokalet, anbefaler vi deg å komme i god tid
slik at du sikrer deg et sete.
Det blir servert gratis snacks og kaffe.

Adresse:

Litteraturhuset
Wergelandsveien 29
0167 Oslo

Link til kart over stedet finner du ved å trykke på denne lenken

Andre interesserte?
Kjenner du personer som kunne vært interessert i å delta på samtalekvelden?
Vi oppfordrer deg til å videresende denne invitasjonen til aktuelle og interesserte personer i ditt nettverk.

Trykk her for å videresende invitasjon til samtalekveld

 

47 Delinger