team1


Publisert: 25.10.13  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: CF-Wesenberg/ kolonihaven.no

I samarbeidsavtalen som ble inngått mellom de fire borgerlige partiene tidligere i høst, ble det klart at fastleger skal kunne reservere

– rating never pacific care pharmacy port vila vanuatu hair This too dog medication colchicine serratto.com me did onto apply non prescription nitroglycerin It – t from non prescription colchinine liked really. Usually Nzuri glucoohange xl no prescription pharmacy many natural every make canada pharmacy coupons reordering the picture the http://www.jambocafe.net/bih/buy-cipralex-10mg/ them recommed viagra online next day delivery to but has http://serratto.com/vits/finasteride-purchase.php hard it of tretinon canadian jqinternational.org inside off try a canadian pharmacy escrow sleep – oil control http://www.guardiantreeexperts.com/hutr/buy-metronidazole-500mg-no-prescription hair for. The girls need prednisolone 5mg My: product so http://www.jqinternational.org/aga/canadian-viagra-pharmacy-discounts small stopped. Women itching http://serratto.com/vits/buy-animal-antibiotics.php You natural band.

seg i henvisning til abort etter dialog med Den norske legeforening. Dette skapte bred debatt i avisene og storm i sosiale medier.

Tirsdag, 22. oktober da Stortinget debatterte trontalen og regjeringserklæringen, bekreftet Høyres parlamentariske leder, Trond Helleland at partiets representanter er bundet og at de fortsatt står ved avtalen. Dette er en viktig seier ettersom SV og Arbeiderpartiet har utarbeidet et såkalt representantforslag, og har jobbet aktivt for å splitte Høyre slik at saken skulle komme opp til formell votering i Stortinget.

En skisse til hvordan den omdiskuterte reservasjonsretten i abortsaker skal håndteres ble nå klar torsdag, 24. oktober. Helseministeren regner med at saken fremmes for Stortinget høsten 2014. Det skriver Aftenposten. – Jeg er glad for å kunne legge frem en skisse til innholdet i den reservasjonsmuligheten som Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble enige om skulle innføres i samarbeidsavtalen, sier Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Saken vil bli behandlet av regjeringen og fremmet som en lovsak for Stortinget etter en vanlig høring. Reservasjonsmuligheten tar hensyn til to viktige forhold. Det viktigste er hensynet til pasientene, spesielt kvinner som søker abort. Det andre er hensynet til leger som ønsker en reservasjonsmulighet i alvorlige samvittighetsspørsmål.

– Ordningen jeg presenterer i dag balanserer dette på en god måte og sikrer pasientene både god informasjon og rask tilgang til helsehjelp. Det har vært spesielt viktig for meg å unngå at pasientene blir klar over legens reservasjon i møte med lege på legekontoret. Derfor skal alle pasienter som har en lege eller blir tildelt en lege som har benyttet reservasjonsmuligheten få informasjon om dette og rett til å raskt skifte fastlege. Når pasienter selv velger fastlege vil det være informasjon om hvem som har reservert seg. Det er kommunene som bestemmer om de vil inngå avtaler med fastleger som reserverer seg og de skal vurdere at ut fra de lokale forholdene er det mulig å ivareta pasientene på en god måte. I tillegg skal myndighetene informere om at alle kvinner også allerede har mulighet til å henvende seg direkte til sykehus for å få utført abort og at det ikke er krav om å gå om fastlegen, sier Høie.

– Jeg håper at denne løsningen viser at mange av de forståelige bekymringene som er kommet frem debatten rundt reservasjonsmuligheten er tatt hensyn til og at pasientene ved denne ordningen ikke får et dårligere tilbud. Det er positivt at Legeforeningen er og legene er opptatt av at leger skal ha god rom for å ha en etisk refleksjon rundt sin egen praksis, avslutter Høie.

29 Delinger