team1


Publisert: 27.11.13  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

I disse dager raser debatten om barn i Belgia også skal kunne gis dødshjelp. Eutanasi for barn ned til 12 år er allerede lovlig i Nederland. Forslaget som nå blir fremmet, vekker motstand – også her i Norge.

Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: Menneskeverd

Debatt i parlamentet i dag

Belgia legaliserte eutanasi for over elleve år siden og i 2012 fikk 1400 mennesker hjelp til å dø. Nå reises debatten rundt eutanasi på nytt ettersom det ledende sosialistpartiet fremmet forslag om at barn også skal kunne få dødshjelp. Onsdag 27. november var forslaget opp i parlamentet for debatt. Voteringen endte med flertall for forslaget, med 13 mot 4 stemmer. Det er foreløpig ikke vedtatt noe endelig, men dagens votering viser at dette er første skritt på veien til en ekstrem liberal eutanasi-lovgivning. – Landet kan bli det første som åpner for dødshjelp uten nedre aldersgrense, skriver VG i dag.

I nabolandet Nederland er 12-årsgrense innført, og 16 barneleger skrev nylig et felles avis-innlegg der de ba lovgiverne innrømme også belgiske barn retten til slik hjelp. Det er det ledende sosialistpartiet som har fremmet forslaget. De flamske kristendemokratene har lovet motstand, og vil ta saken opp med Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, om forslaget blir vedtatt. Det skriver avisen, Vårt Land, 26. november.

Sterk kritikk

Forslaget møter sterk kritikk, både fra egne landsmenn, men også fra kritikere her i Norge. Både overlege og samfunnsdebattant, Morten Horn og professor i filosofi og religionsvitenskap ved NTNU, Lars Johan Materstvedt har

engasjert seg i debatten rundt eutanasi og har god kjennskap til systemet i Nederland. – Når grensen mot å tillate aktiv dødshjelp først er krysset er den logiske utviklingen en gradvis utvidelse av retten til en slik hjelp, sier Horn til Vårt Land. Denne skråplaneffekten er også Materstvedt opptatt av. Han mener utviklingen i Belgia vil spre seg videre til andre land i Europa. – Det føler jeg meg temmelig sikker på. Det er krefter som driver dette. Du kan si medisinen blir styrt av kultur og ideologi fra utsiden. Det er konsekvensen av en vestlig individualisme som har “gått amok”, sier Materstvedt til Vårt Land.

En såpeglatt vei til døden

Liv Kjersti S. Thoresen

Liv Kjersti S. Thoresen

Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti Thoresen er sterkt bekymret over det vi nå ser i Belgia, men ikke overrasket over at grensene for eutanasi utvides i land som tidligere har lovfestet denne retten. – Det er denne skråplaneffekten forkjempere for eutanasi og dødshjelp ikke vil forholde seg til, som vi nå ser resultatet av i Belgia. Grensene for å kunne ta sitt eget liv legalt flyttes, og holdingene flyter med i samme takt. Nå diskuterer vi om barn skal utsettes for å være med på et valg som gjelder liv og død. Det er å legge et umenneskelig press på disse unge menneskene, sier Thoresen. Selv om forslaget i Belgia gjelder alvorlig syke og døende barn som er rammet av uutholdelige lidelser, frykter generalsekretæren, dersom lovforslaget går gjennom, at vi vil se en ytterligere utglidning om noen år. Åpner man opp for et slikt forslag forskyves raskt grensene for det som godtas, sier generalsekretæren. – Selv om Nederland har satt den nedre grensen til 12 år, praktiseres også eutanasi for nyfødte hvis barnet er alvorlig sykt. Dersom man nå går inn for å fjerne den nedre aldersgrensen for eutanasi, vil ballen fort rulle videre og man ender opp med å ta livet av små barn som ikke selv kan samtykke i dødsvalget. Når man skal gi eutanasi, er samtykkekomponenten helt avgjørende. Hvis denne ikke er tilstedet, snakker vi regelrett om medisinsk drap. Det er svært alvorlig, sier generalsekretæren.

Les også dagens leder i Vårt Land, ”Dødshjelpens glideflukt”

Som Norges eneste livsvernorganisasjon er Menneskeverd opptatt av at mennesker i en sårbar fase skal bli møtt med helhetlig lindrende omsorg, verdighet og forståelse uten at dødshjelp blir et alternativ. Vi kan ikke ta valg i et vakuum der fremtid og breddeperspektiver er fraværende. Legalisering av eutanasi er nemlig starten på en såpeglatt ferd der nåværende etiske holdepunkter sakte glir ukritisk vekk.

Definisjoner:

  • Eutanasi: En leges intenderte (tilsiktede) drap på en pasient ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og kompetente forespørsel.
  • Legeassistert selvmord: En leges intenderte (tilsiktede) hjelp til en person i dennes selvmord, ved å skaffe til veie medikamenter som vedkommende kan innta selv, på personens frivillige og kompetente forespørsel.
  • Ikke-frivillige og ufrivillige medisinske drap: Ikke-frivillig: Pasienter som ikke er kompetente (senildemente, nyfødte) og dermed ikke kan spørre om eutanasi. Ufrivillig: Pasienter som er kompetente, men som ikke har spurt om eutanasi.
  • Behandlingsbegrensning: Å avslutte eller unnlate å starte opp nytteløs behandling. Dette er ikke eutanasi.
87 Delinger