team1


Publisert: 11.12.13  Skrevet av: Helene Pederstad Øien, Undervisningsansvarlig

Torsdag 5. desember var ungdomskonsulenten og informasjonsansvarlig i Menneskeverd på høring på Stortinget. Høringen handlet om legers mulighet til å reservere seg mot å måtte henvise kvinner til abort. Abortloven fra 1975 gir helsepersonell rett til å reservere seg mot å utføre et abortinngrepet. Flere leger har siden den tid også reservert seg mot å henvise kvinnen til sykehuet som utfører aborten, fordi abort strider mot deres etiske overbevisning om at et liv starter allerede ved unnfangelsen av og at dette fosteret før uke 12 også har menneskeverd. Abortloven har således fratatt fosteret dets menneskeverd og samtidig pålagt oppgaver som aldri har vært forenelig med god legeetikk. Ingen lege eller annen helsearbeider burde pålegges noen form for medvirkning som kommer i konflikt med den enkeltes samvittighet.HeleneNyhetene

MariaNyhetene

I et rundskriv fra helse og omsorgskomiteen ble det i 2011 avklart at fastleger ikke har lov til å reservere seg mot å henvise til abort, selv om ordningen har fungert i over 30 år. Nå har derimot KrF, Høyre og FrP i ny regjering inngått en avtale som skal gi leger en mulighet til å reservere seg av samvittighetsgrunner i saker som angår liv og død. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har lagt fram en skisse til denne lovendringen. Skissen viser tydelig at den nye ordningen skal ivareta både legen og pasientens rettigheter. Reservasjonsmuligheten tar derfor hensyn til to viktige forhold: Det vikigste er hensynet til pasienten, eller kvinnen som er i en svært sårbar situasjon, og det andre er legers samvittighetsfrihet. «Ordningen jeg presenterer i dag balanserer dette på en god måte og sikrer pasientene både god informasjon og rask tilgang på helsehjelp.», uttaler Høie.

Åsaken til høringen er et representantforslag fra tre stortingsrepresentatner, deriblant Audun Lysbakken (SV), som er i mot lovendringen. Argumentene går blant annet ut på at kvinnen, som er den svake part, »risikerer å møte en moralsk fordømmelse fra fastlegen og en belastende avvisning, etter å ha tatt et vanskelig valg.». På høringen kom det flere uttalelser om dette, men de fleste uttalelsene dreide seg om legers samvittighetsfrihet. (Vår høringsuttalelse kan du se her fra tid 1:35). Betyr det at vi som er for reservasjonsmuligheten ikke bryr oss om den sårbare kvinnen? Svaret på det er selvfølgelig nei. Som sagt er det viktig å ivareta begge parter, og vi må alle erkjenne at denne situasjonen er vanskelig og heller ikke ønskelig, verken fra kvinnen eller legen sin side. En kvinne som står i valget om å avslutte svangerskapet skal bli møtte med respekt og profesjonalitet, i likhet med alle andre pasienter. Dette er et mål for alle leger uansett hvem de måtte møte på sitt kontor.

Menneskeverd ønsker å være en sentral aktør i denne debatten og støtter våre leger og politikere som er for forslaget om reservasjonsmulighet. Som organisasjon ønsker vi også å bidra til å løfte blikket i debatten: Hva slags legestand ønsker vi å ha? Leger som bryter med sin indre etiske overbevisning eller leger som våger å stille kritiske spørsmål ved deres yrkesetikk i saker som angår liv og død?

NRK ønsket å følge oss til høring denne dagen, som ble vist på Dagsrevyen. Innslaget kan du se her.

 

2 Delinger