team1


Publisert: 03.01.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Menneskeverds Livsvernpris 2014 går til Signe Husebye Lippestad og Geir Lippestad.  

Prisutdelingen finner sted mandag 3. februar kl. 12.00-13.45 på Bristol Hotell i Oslo. Tidligere statsminister og nåværende leder for Oslosenteret, Kjell Magne Bondevik vil få det ærefulle oppdraget å overrekke prisen til ekteparet. Ole Paus vil stå for det musikalske.

Signe og Geir Lippestad er vinnere av Menneskeverds Livsvernpris 2014. Foto: Anders Kjøndal

Signe og Geir Lippestad er vinnere av Menneskeverds Livsvernpris 2014. Foto: Anders Kjøndal

Menneskeverd gjelder alle

Ekteparet er foregangspersoner når de i praksis arbeider for å realisere det universelle menneskeverdet sett i lys av artikkel 1 i Menneskerettighetserklæringen: ”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.” – Jeg ble stolt på våre vegne. Stolt av at Menneskeverd vurderer oss slik, sier Geir Lippestad om tildelingen av prisen. – Dette med menneskeverd, det er noe vi begge setter veldig høyt. Vi er en mangfoldig familie med barn med ulik form. For oss har det blitt en viktig del av livet å kunne se mennesker og verdien i den enkelte, legger Lippestad til.

Forbilledlige helter

Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd er stolt av å kunne gi prisen til ekteparet. – Deres engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne er forbilledlig. Svært inspirerende er også deres arbeid for mangfoldet og for inkludering av funksjonshemmede i arbeidsliv og medier, sier generalsekretæren. – Vi ønsker å anerkjenne Signe og Geir Lippestads evner, heltemot og standhaftige tro på likeverd og inkludering, legger Thoresen til.

Tidligere prisvinnere

Menneskeverd deler ut Livsvernprisen hvert år. Prisen gis til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet. Tidligere prisvinnere er blant annet Thorvald Steen, Marte Wexelsen Goksøyr, Beitostølen helsesportsenter, Bettina og Stein Husebø, Marianne Mjaaland, Margreth Olin, Torleiv Ole Rognum og Ola Didrik Saugstad, og Cecilie Willoch.

Trykk her for å lese prisbegrunnelser til tidligere prisvinnere.

Prisbegrunnelse

Menneskeverds Livsvernpris 2014 går til Signe Husebye Lippestad og Geir Lippestad. Vi ser dem som aktuelle, sterke og verdige kandidater til denne utmerkelsen. Sammen er de foregangspersoner når de i praksis arbeider for å realisere det universelle menneskeverdet sett i lys av artikkel 1 i Menneskerettighetserklæringen: ”Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.” Deres engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne er forbilledlig. Svært inspirerende er også deres arbeid for mangfoldet og for inkludering av funksjonshemmede i arbeidsliv og medier.  Dette reflekterer et verdigrunnlag der respekt og en urokkelig tro på menneskelivet, uansett hvilken livssituasjon man befinner seg i, er basis.

I offentligheten har de begge bidratt til å synliggjøre det faktum at menneskeverd gjelder alle mennesker, uansett handling eller bakgrunn. Gjennom å bli Norges mest omtalte advokat bekreftet Geir Lippestad slik sett sitt ufravikelige syn på menneskets iboende verdi. At han kunne gå i bresjen for troen på demokratiet og det norske rettssystemet, var også mye takket være hans kone, Signe Lippestad. Hennes formidable og åpne støtte i forkant, under og etter rettssaken har på mange måter vært avgjørende for at Geir Lippestad kunne holde en stø kurs gjennom massiv mediedekning og til tider umenneskelig press.

De to har også åpent formidlet ærlige tanker og følelser og løftet frem likeverd i utallige intervjuer. Boken Det vi kan stå for av Geir Lippestad er et ærlig bidrag til menneskerettighetsdebatten og viser at menneskets verdi er ukrenkelig og konstant.

Vi ønsker å anerkjenne Signe og Geir Lippestads evner, heltemot og standhaftige tro på likeverd og inkludering.