I VG i helgen kunne vi lese om lille Lena Wisniewska som ble født etter 23 uker – 17 uker før termin. Hadde hun blitt født dagen før, er det ikke sikkert at legene hadde forsøkt å redde de lille jenta. Nå mener professor, forsker og barnelege, Ola Didrik Saugstad at vi bør få en ny debatt om hvor for tidlig-fødte barn vi bør redde.

Kilde: VG

Gode forutsetninger for å redde ekstremt premature barn

– Dette bør vi ha en ny debatt om i fagmiljøene. I Sverige behandler man barn som er født etter 22 fullgåtte uker, så denne diskusjonen vil presse seg på også i Norge sier Saugstad til VG.

Saugstad mener det er viktig å ta på alvor at barna som overlever risikerer alvorlige senskader som psykisk utviklingshemning og cerebral parese. Samtidig mener han at også barna som får senskader kan ha en god livskvalitet.- Studier som undersøker livskvalitet hos personer som er født svært for tidlig, viser at de er like fornøyde med livskvaliteten sin som de fleste andre. Det gjelder også de som har senskader fra fødselen. De vurderer sin livskvalitet like høyt som friske personer, sier han til VG.Saugstad mener det blir feil ikke å behandle et barn som har 20 prosent sjanse for å overleve, selv om barnet risikerer senskader. Spesielt viser han til at man enkelte steder nå har en overlevelse på 50 til 80 prosent blant disse aller minste barna. Han mener vi bør kunne få til like gode resultater i Norge som de beste i utlandet.- Hvis en 50-åring faller om på gata med hjertestans, er det vel ingen som vil stille spørsmålstegn ved om man skal behandle eller ikke hvis det er 50 prosent sjanse for at vedkommende overlever, selv om sjansene for senskader kan være store. Vi behandler også dem som får kreft og bare har 20 prosent sjanse for å overleve. Hvorfor skal vi da ikke prøve å hjelpe et nyfødt barn som har 20, 50, eller 80 prosent sjanse for å overleve? spør han.
Les resten av artikkelen her
SE VIDEO:
Se Youtube-klippet om en ekstremt prematurfødt gutt og den lange veien hjem fra sykehuset. Videoen er gripende og rørende og er allerede sett av nærmere 9 millioner mennesker verden over. Ward Miles