Norske kvinner som er over tolv uker på vei, reiser til Sverige og England for å ta abort. 

I løpet av en femårs periode fra 2008 til 2012 har 67 norske kvinner reist til Sverige og England for å ta abort, flest etter uke 13. Det viser tall NRK har hentet inn.

I England og Wales er det lov med abort helt opp til uke 24 i svangerskapet, mens grensen er 18 uker i Sverige. For noen år siden endret svenskene lovverket, slik at de også kunne ta imot utenlandske kvinner.

I snitt henvender ti kvinner seg årlig til det svenske sykehuset for å forhøre seg om abortmulighetene i Sverige. Rundt seks kvinner får utført inngrepet, mens rundt fire booker tid i tilfelle den lokale abortnemnda i Norge sier nei til abortsøknaden. De vil være sikker på å få utført aborten.

Les resten av artikkelen fra NRK her