Mine motforestillinger er prinsipielle og begrunnet i verdier om likeverd og retten til å være annerledes. Dessuten er min motstand også knyttet til mine egne erfaringer som funksjonshemmet, og til min helt klare oppfatning av at dagens praksis for selektiv abort i stor grad er bygget på myter og vrangforestillinger om sykdom og funksjonshemming.

Les resten av innlegget på Verdidebatt, her