team1


Publisert: 21.03.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

I dag, fredag 21. mars er verdens internasjonale dag for Downs syndrom. Det er viktig å synliggjøre dagen her i Norge også.

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje  Foto: iStock

Viktig å markere

FN har erklært at 21. mars skal være den internasjonale dagen for Downs syndrom. Datoen ble valgt fordi kromosompar nummer 21 kommer i tredoblet utgave hos de med Downs syndrom.

Generalsekretær i organisasjonen Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen er opptatt av at denne dagen må få fokus også her i Norge. – I andre land får denne dagen mye oppmerksomhet, det er viktig at denne dagen også får oppmerksomhet her i Norge, sier hun. Thoresen ønsker dagen kan være med på å synliggjøre at mennesker med Downs syndrom kan ha gode liv.

Fokus på holdninger

Nylig ble det kjent at det aldri før har blitt født så få barn med Downs i Norge noensinne. Statistikken viser også at ni av ti som får vite at barnet de bærer har Downs, velger abort. – Vi må stoppe opp og tenke etter hva dette skyldes. Hvilket ansvar har vi som samfunn for at det utvikles normer som er med på å gradere liv ut fra funksjoner og egenskaper? spør Thoresen. Hun påpeker viktigheten av å løfte frem enkeltmenneskets unikhet og uendelige verdi, og at vi som samfunn må stå opp for likeverdet. – En slik dag er en glimrende mulighet til det, sier hun.

Disse markerer dagen

  • Menneskeverd sprer en holdningskampanje i sosiale medier den 21. mars.
  • I Trondheim, 20.-22. Mars, avholdes en landskonferanse om Downs syndrom i regi av Ups&Downs og NNDS.
  • På Karmsund videregående skole skal fredagen markeres. Hanne Mathiassen er spesielt invitert gjest og skal holde foredrag. Diakonistiftelsen Rogaland og Norsk forbund for utviklingshemmedes lokallag i Haugesund, Tysvær og Karmøy, er arrangører.

Omtalt fosterdiagnostikk

Denne saken er svært relevant, ettersom Universitetssykehuset i Tromsø har søkt Helsedirektoratet om tillatelse om bruk av den såkalte NIPD-blodprøven som på en enklere og billigere måte kan finne foster med kromosomavvik. Bioteknologinemnda skal denne våren vurdere søknaden. – Danmark er et eksempel på at jo tidligere man leter og jo mer man leter, dess flere fostre med Downs blir abortert, sier Thoresen.

– Det er viktig å sette fokus på holdningene våre til personer med Downs syndrom. I dag, 21. mars vil vi heie fram likeverd og mangfold, sier generalsekretæren i Menneskeverd.

 

724 Delinger