team1


Publisert: 24.03.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Regissør Fridtjof Kjæreng har helt siden han var en ung mann vært fascinert av Børre Knudsen og hans standhaftige vandring i motvind. I ett år har han fulgt Knudsen og kona som bor i en hytte i Balsfjord i Troms.

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje    Foto:  f(x) produksjoner

En mann i motvind

Filmen, “En prest og en plage” er en film som portretterer Norges mest kjente abortmotstander og en av de mest kontroversielle personene i nyere historie. Børre Knudsen (76) ble en av Norges mest avskydde menn og utstøtt av sine egne. Konsekvensene av dette gikk sterkt utover han selv, kona og barna. De måtte flytte fra hus og bygd. Det stoppet likevel ikke Knudsen fra å fortsette kampen for det ufødte liv.

En premissleverandør

– Jeg ble rystet av det jeg så, forteller Kjæreng når han ser tilbake på sine opplevelser av Knudsens kampanjer som ung. Ettersom årene gikk ble han nysgjerrig på hvem denne personen egentlig var. Da Knudsen feiret sin 70-års dag på Bristol i Oslo for seks år siden, skrev Aftenposten en lengre artikkel om han. Det satte tankene til Kjæreng i gang og han bestemte seg for å lage et portrett om Knudsen en gang i fremtiden, hvis han fikk mulighet.

Fritdjof Kjæreng

Fridtjof Kjæreng har over 20 års erfaring som regissør og produsent i film- og fjernsynsindustrien i Norge.

I dag, når filmen er rett rundt hjørnet, overrasker det Kjæreng at det ikke er blitt laget noe større verk om denne mannen tidligere. – Uansett hva man måtte mene om abortsaken kommer man ikke unna at dette er en av de største premissleverandørene til den offentlige moraldebatten i nyere tid, sier Kjæreng som også er opptatt av hva en slik kamp har kostet, ikke bare for Børre Knudsen, men også for familien.

Ytringsfriheten

Ytringsfrihet har vært ansett som en menneskerettighet siden slutten av 1700-tallet, selv om den har vært tillagt ulik vekt i forskjellige tider og steder. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnlovens paragraf 100. Norge har også ratifisert flere traktater som omhandler ytringsfrihet. Den praktisk viktigste er Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

– Selve kjernen i filmen er fokuset på ytringsfriheten i et makroperspektiv og prisen man betaler for å gå stikk i strid med etablerte sannheter og det som oppfattes som politisk korrekt, sier Kjæreng.

I anledning grunnlovsjubileet håper Kjæreng at filmen kan sette fokus på ytringsfrihetens kår her i Norge og gi næring til en ny debatt om den. – Nå feirer vi at grunnloven er 200 år. Ytringsfriheten er sterkt nedfelt i denne. Det er bare i USA hvor denne kanskje står sterkere, sier Kjæreng. – Selv om vi har et godt vern rundt ytringsfriheten her til lands kommer man ikke unna at det får følger og konsekvenser for den som utfordrer den kompakte majoritetens moral, legger han til.

–  Tror du Børre Knudsen som den kontroversielle personen han er, vil overskygge elementene i filmen om ytringsfrihet og genuint samfunnsengasjement?

– Det virker ikke sånn. Han er blitt en eldre mann som lever fredelige dager med sin kone. Jeg tror folk vil vise mer forståelse overfor ham nå. Det er en film som har et alvor ved seg, men som også viser morsomme sider av ekteparet, sier Kjæreng. Han påpeker at det er viktig at man ikke stigmatiserer mennesker ut fra sine standpunkter og hva de står for, men at man ser hele mennesket.

Børre og Ragnhild

Ragnhild og Børre Knudsen lever et rolig liv i Balsfjord i Troms.

Vekker interesse

Kjæreng tror filmen vekker interesse og håper at mange vil besøke kinovisningene. – Vi har hatt flere visninger med fokusgrupper underveis og det har vært veldig god mottakelse i disse gruppene, sier han.

Les Vårt Lands omtale av filmen: “Intenst film-portrett av Børre Knudsen”

Premiere

Filmen har premiere på kino den 28. mars og skal vises i over 20 byer rundt om i Norge. Produksjonen av filmen er støttet av blant annet Fritt Ord, Norsk Filminstitutt og NRK.

18 Delinger