Kjersti Toppe i Senterpartiet ber helseministeren ta ein nøye gjennomgang av lovverket rundt tvillingabortar.

– Det er naturleg og nødvendig at Stortinget får denne saka til behandling, gjerne som del av evaluering av bioteknologilova. Helseminister Bent Høie bør setje i gang ein vidare gjennomgang av denne saka, og ikkje nøye seg med Helsedirektoratets vurdering, seier Kjersti Toppe, Sps helsetalskvinne.

KrF seier dei vil løfte fram tvillingabort anten i spørsmålsform eller i ein interpellasjon.

Les resten av artikkelen fra avisen Dagen, her

132 Delinger