team1


Publisert: 11.04.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

“One of us” er navnet på kampanjen, lansert av Ja til Livet-aktivister som ønsker å få abort på EUs agenda. De har samlet inn 1,7 millioner underskrifter fra 19 land som forbyr EU å støtte vitenskapelig forskning på befruktede egg.

Kilde: Dagen

Vil forby EU-finansiert embryoforskning

Arrangørene av kampanjen ønsker å forby EU-midler til vitenskapelig forskning på befruktede egg – der humane embryonale stamceller blir ødelagt i prosessen, og til EU-bistand til helseklinikker i den tredje verden som tilbyr aborter.

Initiativet er i hovedsak støttet av den katolske kirke, men får også støtte fra en rekke protestantiske kirker, konservative politikere og Ja til livet-grupper over hele Europa. Over 1,7 millioner underskrifter ble torsdag 10. april levert til EU-kommisjonen i Brussel. Det nye lovforslaget forbyr EU å finansiere prosjekter der befruktede egg blir destruert. Ifølge Lisboa-traktaten fra 2007 må én million EU-borgeres støtte til for å fremme et lovforslag for EU-kommisjonen og presentere saken i en offentlig høring for Europaparlamentet.

Møtte motstand

Motstanderne av initiativet, deriblant stamcelleforskere og fagpersonell, tok torsdag til ordet for at forslaget vil være katastrofalt for forskning på regenerativ medisin og genetiske sykdommer, bistandsarbeidet for seksuell og reproduktiv helse, og for barne- og mødredødeligheten i utviklingsland. I og utenfor rettssalen protesterte motstanderne av kampanjen med plakater med budskap om kvinnens rettigheter. Under presentasjonen høstet prester og andre representanter for “Ja til livet”-grupper både applaus og buing.

“One of Us” er ifølge arrangørene borgerinitiativet i EU med størst oppslutning så langt. – Vi forventer at de europeiske institusjonene ikke vil ignorere den klare røsten fra europeiske borgere og la Europaparlamentet bestemme hvor vidt det skal bli en lov, sa arrangørene før presentasjonen. – I motsatt fall, er det et klart budskap om at EU ikke er interessert i å bli mer demokratisk og i å være et redskap som ble skapt for å lytte til europeiske borgeres bekymringer.

Menneskeverd

Ifølge Christian Concern, en av organisasjonene som koordinerte aksjonen, skal minst 22 millioner euro fra EU ha blitt brukt til å finansiere stamcelleforskning på embryoer av mennesker mellom 2007 og 2012. Det melder avisen Dagen. I lovforslaget viste aksjonen til en dom fra EUs høyesterett fra 2011 som slo fast at befruktning er begynnelsen på menneskelivet, og av respekt for menneskeverdet kan derfor ingen ta patent på metoder som fører til at menneskelige embryoer blir ødelagt. – Det samme prinsippet bør guide EUs handlinger på alle områder der beskyttelsen av menneskeembryoet er involvert, skriver aksjonen.

“En av oss”-kampanjens lovforslag har minimale sjanser. Den må godkjennes av alle de 28 EU-landene, som foreløpige er enige om at kvinners seksuelle og reproduktive helse har forrang. Arrangørene mener likevel at aksjonen har vært fruktbar.

 

64 Delinger