team1


Publisert: 25.04.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Pressemelding:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa på en pressekonferanse i dag at regjeringen vil komme med en ny alternativ ordning til reservasjonsordningen for fastleger.

Generalsekretæren i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen, er ikke overrasket over at en slik vending ville komme, men at den kom før høringsfristen utløp var uventet. – Vi hadde trodd at man ikke ville snu før fristen, men at man tok en samlet vurdering etter at alle høringssvar var kommet på plass, sier Thoresen.

Nå håper hun at forslaget fra Menneskeverd er tatt med i behandlingen. Forslaget går ut på at fastlegen tar veiledningen, og skriver kun journalnotat. Kvinnen får med seg et journalnotat fra konsultasjonen og eventuelt en uutfylt begjæringsblankett, og tar selv kontakt med sykehuset. Hun skriver så under på begjæringsblanketten der.

– Jeg håper regjeringen tar vårt forslag på alvor og tar det med seg i utformingen av ny ordning. Dette er et realistisk tiltak som lar seg gjennomføre i praksis. Ulike løsninger som endrede rutiner rundt begjæringsskjemaet og henvisning bør med fordel vurderes, sier generalsekretæren.

Thoresen venter spent på regjeringens forslag til ny ordning og håper at løsningen som med tiden blir presentert blir et bedre alternativ. – Jeg har tillit til at regjeringen sammen med KrF får til en god løsning for begge parter, både kvinnen og legen, sier hun.

LES OGSÅ: Menneskeverds høringsuttalelse

 

44 Delinger