Belgia yter aktiv dødshjelp til fem personer hver dag.

Leger i Belgia er med på å ta livet av fem mennesker hver dag gjennom aktiv dødshjelp, viser ferske tall. Statistikken viser også at det var 27 prosents økning i antall dødshjelp-tilfeller i 2013. Det stigende antallet har ført til at kritikere frykter at aktiv dødshjelp er ute av kontroll i Belgia. Landet som for kort tid siden ble det første i verden som tillater leger å yte aktiv dødshjelp til dødssyke barn. Tallene viser at Belgia i 2013 utførte aktiv dødshjelp til 1816 personer i 2013, mens det året før ble utført på 1432 personer. En økning på 26.8 prosent. Det vil si at det hver måned er 150 tilfeller av aktiv dødshjelp i Belgia, eller fem personer hver dag. Det var mest mannlige pasienter som fikk utført dødshjelp, 51.7 prosent mot 48.3 prosent kvinner.Eldre mennesker i alderen mellom 70 og 90 år utgjorde litt over halvparten av totalen. De mellom 60 og 70 år utgjorde 21 prosent og aldersgruppen over 90 år sju prosent. Personer under 60 år utgjorde vel 15 prosent av det totale antallet. Les resten av saken fra TV2 her