22 til 24 uker gamle fostre med hjertefeil, klumpfot og misdannelser i ansiktet kan ha blitt abortert i strid med loven. Nå skal senabortene granskes.

Kilde: NRK

I Norge går den absolutt grensen for abort etter 21 uker og seks dager i mors liv. Etter det kan abort bare skje hvis fosteret har så alvorlige misdannelser at det ikke kan leve opp.

Nå viser informasjon fra Medisinsk fødselsregister at fostre med misdannelser kan ha blitt abortert etter den absolutte grensen, selv om de er levedyktige. Fostrene har blant annet hatt hjerte- og nyrefeil, ryggmargsbrokk, misdannelser i ansiktet og klumpfot, misdannelser som ikke nødvendigvis er dødelige.

– Det har kommet frem data som kan tyde på at noen av abortene er innvilget ut fra diagnoser som er forenelig med liv, sier helseminister Bent Høie, og legger til at det er svært alvorlig hvis loven er brutt.

Han har bedt Helsedirektoratet granske syv senaborter gjort i 2012, og undersøke om dagens praksis er i tråd med regelverket. – Vi vet ikke ennå om kriteriene i loven er fulgt. Det kan være en kombinasjon av diagnoser og andre ting som ligger bak abortene, men når vi fikk kunnskap om dette, så kan vi ikke sitte på det uten å gjøre noe, sier Høie.

Les resten av saken fra NRK, her

Fosterets levedyktighet

  • Et foster antas å være levedyktig etter 21 uker og 6 dager i livmoren
  • Abort kan innvilges etter denne grensen dersom fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv eller dersom svangerskapet medfører en overhengende fare for kvinnens liv og helse
  • En tilstand som er uforenelig med liv innebærer at det aldri vil være i stand til å overleve utenfor livmoren, for eksempel fostre uten hjerne
  • I 2012 ble syv fostre abortert fra og etter 22 fullgåtte uker

Kilde: Helsedepartementet

129 Delinger