team1


Publisert: 01.07.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Sommeren 2014 går Hopiceforum Norge pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim for å sette søkelys på verdiene i hospicetradisjonen. 

Hospiceforum Norge jobber for bedre rammer for alvorlig syke, døende og deres nærmeste. De er opptatt av at mennesker skal ha større mulighet til å påvirke hvor livet skal leves den siste tiden, det være seg hjemme, på sykehjem eller i egne institusjoner dedikert den døende og deres nærmeste. Omsorg for døende og deres familier er mer enn en vanlig helsetjeneste. Døden er en viktig hendelse i alle menneskers liv. Bedre kvalitet og fleksibilitet er nødvendig for å bidra til større trygghet for pasienter og deres familier.

Vandringen startet i Middelalderparken i Oslo 19. juni og planlegger å være fremme i Trondheim 28. juli for å være med på Olsokmesse i Nidaros.

I år har Hospice-saken blitt integrert i hovedprogrammet til Olavsfestdagene i Trondheim fra 24 juli – 3 august. Både Nasjonalt pilegrimssenter og Olavsfestdagene er nå engasjert i Hospice-saken og har gitt den plass på programmet mandag 28. juli kl. 17.00 i Vår Frue kirke. Hospice-verdiene tangerer tunge og viktige kirkehistoriske og ideologiske tradisjoner. Nonnenes Homes i Middelalderen var i særlig grad åpne for pilegrimer som ” bukket under ” på vegen, og nonnene var barmhjertige medvandere i livets sluttfase. Kampen for verdig død for alle opptar mange i vår tid.

Astrid Rønsen, leder i Hospice-forum Norge, har kjempet frem sakens plass på Olavsfestdagenes program. Hun er nå, sammen med flere, godt igang med pilegrimsvandring fra Oslo til Nidaros. Pilegrimstraseen og fremdriftsplanen for vandringen ligger på hjemmesiden til Hospiceforum Norge. Er du på ferie i nærheten, har du venner eller kolleger som bor langs ruta, kan du gjerne gi moralske støtte, eller slå følge et stykke av veien, kort eller langt. Den siste etappen går fra Øysand til Nidarosdomen mandag 28 juli. Se hele ruta her

Hospiceforum Norge håper de som er engasjert i Hospice-saken deltar i vandringen eller ”tar imot” følget ved Nidarosdomen. I Trondheim er det en solid historie knyttet til Hospice-ideologi og “verdig død for alle”, og dette arrangementet er i et samfunns perspektiv en viktig mulighet for styrket ideologisk oppmerksomhet på ”hva som er på prøve” i vår tid.

Du kan lese mer om hele vandringen og søke ytterligere informasjon på Hospiceforum Norge sine hjemmesider her

Kort om Hospice:

  • Hospice som i dag er knyttet til omsorg for døende har røtter tilbake til pilegrimstradisjonen i middelalderen
  • Hospes (av lat.) betyr både ‘vert’ (host) og ‘gjest’; altså det båndet som er mellom verten som ønsker deg “velkommen inn” og den fremmede (pilegrimen) som trenger et sted å hvile og god forpleining for å fortsette vandringen. Hospitium (av lat.) ‘gjestehus’ på veien, var det konkrete stedet hvor en fikk husly og mat før reisen fortsatte.