team1


Publisert: 12.08.14  Skrevet av: Helene Pederstad Øien, Undervisningsansvarlig

En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser historisk lave aborttall blant norske jenter i aldersgruppen 15 til 19 år.

Tekst: Helene Pederstad   Foto: iStock

Antall aborter blant norske tenåringsjenter har sunket kraftig de siste 30 årene. I 2013 ble det utført rundt 10 aborter per 1000 kvinner i denne aldersgruppen. Det er det laveste tallet siden abortregisteret ble opprettet i 1979, viser rapporten.

Årsaken til at aborttallet har gått jevnt nedover de siste årene har nok en sammensatt forklaring, men flere mener at det kan kobles mot tilgangen på og informasjon om prevensjon, samt veiledning fra helsesøster. Samtidig viser statistikken at seksuell debutalder blant unge har gått opp, særlig i Oslo. På landsbasis ligger gjennomsnittlig debutalder nå på rundt 17 år for jenter og 18 år for gutter. Det kan tyde på at unge i dag har mer kunnskap om sex, som er en av årsakene til at spesielt jenter utsetter sin debut lengre.

Det er bred politisk enighet om at antall aborter må reduseres. Tilgang til undervisning om menneskeverd, sex og etikk, samt holdningsskapende arbeid blant ungdom er viktige tiltak i denne kampen. Denne høsten ferdigstiller Menneskeverd et undervisningsopplegg som har som siktemål å informere og utruste unge mennesker med kunnskap om sex, abort og menneskets verdi. Kunnskap forandrer holdninger – Menneskeverd ønsker å være en sentral aktør på dette feltet.