team1


Publisert: 03.11.14  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Legalisering av dødshjelp vil true andres rett til liv.

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje  Foto: iStock

1. november tok Brittany Maynard (29) sitt eget liv. Etter at hun fikk påvist hjernesvulst i januar i år og deretter fikk den triste beskjeden om at kreften var uhelbredelig i april, flyttet hun og ektemannen til staten Oregon. Det er en av fem stater i USA som har legalisert legeassistert selvmord.

Maynard har blitt selve ansiktet på kampen for en selvbestemt død, og har i samarbeid med Compassion and Choices, en forening som arbeider for å fremme eutanasi og legeassistert selvmord, frontet historien hennes. Den har fått mye oppmerksomhet – også her i Norge.

Lars Johan Materstvedt, professor i Filosofi ved NTNU, uttalte til Vårt Land tidligere at en slik historie er med på å normalisere dødshjelp, og dermed true andres rett til liv. – Hvis eutanasi blir normalisert, vil det ligge en forventning om at man ber om det. Særlig hvis du ligger på lindrende avdeling og føler at du bare er til bry, koster mange penger og er til plage for familien din, sa Materstvedt til Vårt Land i forrige uke.

Signaler

Menneskeverd mener vi også må spørre oss om hvilke signaler vi sender til andre pasienter som er pleietrengende? Er det slik at man har et uverdig liv om man ikke klarer ting selv? Vi kan ikke ha en forståelse av at livet kun har fullverdig verdi hvis man er frisk og rask. Livet består også av sykdom, det må vi ta innover oss og håndtere på en best mulig måte.

Ettersom dødshjelp-debatten minner oss på at dette ikke fungerer optimalt, må vi fortsette å jobbe for å styrke helsesektoren slik at alle får den hjelpen og lindringen de trenger. Vi trenger å få bekreftet vår verdighet, spesielt når vi ikke kjenner på den selv.

Tryggheten kan ikke ligge i at vi har et helsevesen som lovlig kan avslutte livet vårt når det ikke lenger oppleves meningsfullt, men smertefullt og vanskelig. Tryggheten må ligge i at vi som pasienter vet at vi blir møtt med så god og lindrende behandling som mulig.Innføring av eutanasi og legeassistert selvmord vil bety at vi som samfunn kapitulerer i møte med sykdom og lidelse. Det er et iskaldt signal å sende til sårbare individer.

88 Delinger