team1


Publisert: 10.12.14  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Helse- og omsorgsdepartementet melder at Kongen i statsråd har vedtatt en endring i abortforskriften som tydeliggjør når et foster skal antas å være levedyktig. De mener at endringen fører til at forskriften nå er i tråd med gjeldende tolkning av abortloven.

Tekst: Kristin W. Malmin

«Dersom det ikke er særlige forhold ved fosteret som tilsier noe annet, skal et foster antas å være levedyktig etter 22. svangerskapsuke (21 uker + 6 dager). Særlige forhold ved fosteret kan for eksempel være at fosteret har en tilstand som er uforenlig med liv.

Etter abortloven kan abort ikke innvilges dersom det er grunn til å anta at fosteret er levedyktig. Denne øvre grensen for abort gjelder likevel ikke dersom det er overhengende fare for kvinnens liv eller helse, jf. abortloven § 10. I slike tilfeller kan svangerskapet avbrytes uavhengig av svangerskapets lengde.

Endringene trer i kraft 1. januar 2015.»

Da Menneskeverd leverte sin høringsuttalelse til høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet tidligere i år, var vi tydelige på at en innskjerping i loven er positivt, samtidig som vi mener at alle barn i mors mage har verdi uavhengig av alder og egenskaper.

Les uttalelsen fra Helse- og omsorgsdepartementet her.

 

1 Delinger