team1


Publisert: 18.12.14  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

En tysk etikkprofessor får sterke reaksjoner etter å ha foreslått å åpne for dødshjelp på uhelbredelig syke spedbarn.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Istock

Den tyske etikkprofessoren Udo Schüklenk mener at aktiv dødshjelp for syke spedbarn kan minimere foreldrenes lidelse, fordi de ikke behøver å se sitt barn dø en langsom død, skriver Vårt Land, som viser til en sak i danske Kristelig Dagblad.

Den danske legen Gorm Greisen er skeptisk til forslaget. Han mener at leger kan ta feil om hvor stor sjanse et barn har for å overleve. Han tror også at det å tillate eutanasi generelt kan skape en dominoeffekt.

– Det er en alvorlig grense å krysse om man tar livet av et menneske for å hindre andres lidelse, kommenterer Gorm Greisen.

Bedre med smertelindring

Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd, blir svært forundet over å høre at et forslag som dette kommer fra en etikkprofessor. Hun mener at syke barn må få god smertelindring og omsorg framfor å bli tatt livet av.

– I dag har vi svært gode metoder for smertelindring. Dessuten: Om dette skulle bli tillatt, hvor skulle grensen gå for hvem som kan få dødshjelp og ikke? undres Thoresen.

Hun synes det er svært spesielt at det i forslaget er foreldrenes lidelse som legges til grunn for om barnet bør få dødshjelp eller ikke.

– Det vil være en alvorlig grense å krysse å akseptere dødshjelp for å hindre andres lidelse. Skulle vi for eksempel akseptere aktiv dødshjelp på pleietrengende eldre for å hindre de pårørendes «lidelse»? spør Thoresen.

 LES OGSÅ: Kritisk til organdonasjon

 

28 Delinger