Tekst: Maria Victoria K. Aanje Foto: Gunnhild Sørås

I hver utgave av magasinet Vern om Livet utfordrer vi en politiker i spalten ”Rett på sak”. Olaug Bollestad er helsepolitisk talskvinne i Kristelig Folkeparti:

 

˗ Hvorfor er engangsstønaden et viktig politisk virkemiddel for å få ned antall svangerskapsavbrudd?

˗ Engangsstønaden er et viktig virkemiddel fordi vi ser at kvinner velger abort på grunn av penger. Det skal ikke være slik i vårt velferdssamfunn at man tar abort fordi det står på økonomi.

˗ I begynnelsen av sommeren kom Torleiv Rognum med forslag om å tidoble engangsstønaden. Hva synes KrF om et slikt utspill?

˗ Jeg synes det er bra. Begrunnelsen for at KrF har lagt seg på et lavere beløp – 170 000 kroner – er fordi vi må få flertall for et slikt forslag. Det er viktig å sette opp realistiske målsettinger slik at vi kan få med oss flere på et eventuelt vedtak. Jeg forstår hans tankegang og regnestykke, men når KrF har satt opp 2G, er det fordi vi ser at det er lettere å få gjennomslag for dette beløpet.

˗ I samarbeidsavtalen gikk man inn for en økning av engangsstønaden. Det faktiske resultatet ble en økning på kroner 3 000,-. Finnes det politisk velvilje i de andre partiene for en betraktelig forhøyning av engangsstønaden?

˗ Ja, dette er en begynnelse, men vi ser for oss en opptrapping. Hvis de andre partiene ikke vil være med på gratis prevensjon, hva skal vi gjøre da? Ettersom det er viktig å redusere antall svangerskapsavbrudd, noe de andre partiene også er enige om, mener jeg vi må fremme tiltak som kan fungere – men det vil aldri være gratis. 

˗ Ser KrF at dette samfunnsgodet kan bli misbrukt på noen måte?

˗ Her tenker jeg motsatt. Det er en mye større utfordring at folk velger abort – noe som er en dårlig løsning. I alle støtteordninger finnes det smutthull. Skulle de finne dette her, så får de bare gjøre det. For meg handler dette først og fremst om å redde liv. Det er barnet vi snakker om her – personen i mors mage skal ikke lide for valg foreldrene måtte komme til å gjøre. Her må vi først og fremst velge livet.

 

Dette intervjuet er hentet fra Vern om Livet nr 4, 2014, som du kan lese her.