team1


Publisert: 06.03.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Hele 29 prosent av befolkningen mener at livet får verdi ved befruktning eller når hjertet slår tre uker senere, viser en undersøkelse TNS-Gallup har utført for Menneskeverd.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: “4 uker gammelt foster”,  Sciencephoto.

– Dette er gledelige tall, for de viser at det er mange i Norge som er enige med oss i at mennesket får sin verdi helt i begynnelsen av svangerskapet, kommenterer Liv Kjersti S. Thoresen, generalsekretær i Menneskeverd.

I en web-panelundersøkelse utført av TNS-Gallup med et representativt utvalg av befolkningen i Norge, svarte nemlig 29 prosent at mennesket får sin verdi ved befruktningen eller når hjertet slår tre uker senere. Videre viser tallene at 26 prosent av befolkningen mener at mennesket får sin verdi når fosteret er levedyktig (23-24 uker ut i svangerskapet). Kun 11 prosent mener at barnet får verdi ved fødsel.

Varierer fra landsdel til landsdel

Meningene om når mennesket får sin verdi, varierer fra landsdel til landsdel. På Vestlandet mener hele 40,5 prosent av de som svarte at livet får sin verdi i begynnelsen: Ved befruktning (25,7 prosent) og når hjertet slår (14,8 prosent). Svaralternativet ”Mennesket får sin verdi når fosteret er levedyktig” får høyest prosentandel av svarene på Østlandet (28 prosent), i Trøndelag (38 prosent) og på Sørlandet (28 prosent). I Nord-Norge er det flest som mener at «menneskets verdi øker gradvis gjennom svangerskapet» (24,5 prosent).

Generelt viser tallene at det er flere kvinner enn menn som mener at mennesket får sin verdi ved befruktningsøyeblikket og når hjertet slår.

Politisk ståsted

Ser vi på partipolitisk tilhørighet blant de som har svart, skiller de som stemmer KrF seg ut ved at hele 75 prosent mener at livet får verdi i befruktningsøyeblikket. Prosentandelene for dette svaralternativet i de andre partiene er som følger: Fremskrittspartiet: 18 prosent, Senterpartiet: 17 prosent, Høyre: 15 prosent, Arbeiderpartiet: 14 prosent, Rødt: 10 prosent, Venstre: 10 prosent og Sosialistisk Venstreparti: 7 prosent.

Legger vi sammen «Livet får verdi i befruktningsøyeblikket» og «Når hjertet slår (etter 3 uker)», blir prosentandelen slik i de ulike partiene: KrF: 90 prosent, Sp: 32 prosent, Venstre: 30 prosent, Frp: 30 prosent, Ap: 25 prosent, Høyre: 23 prosent, Rødt: 21 prosent og SV: 15 prosent.

Blant de som stemmer SV og Arbeiderpartiet, mener 30 prosent at fosteret får sin verdi når det er levedyktig. Ser vi på dagens regjeringspartier, Høyre og Fremskrittspartiet, er det også alternativet «Når fosteret er levedyktig» som får høyest prosentandel av svarene, henholdsvis 28 og 24 prosent.

Liv Kjersti S. Thoresen er glad for at mange har et forhold til at barnet i mors mage har en verdi. Hun er ikke overrasket over at 18 prosent mener at livets verdi øker gradvis gjennom svangerskapet.

– Jeg tror at når folk får vite mer om hvor tidlig et foster er utviklet, så gjør det på sikt noe med holdningene våre til barnet, kommenterer Thoresen, som også er jordmor.

Deltakerne i undersøkelsen fikk spørsmålet: Når får mennesker sin verdi? Svarene fordelte seg slik blant de 1015 personene som ble intervjuet:

gallup2.jpg

 

242 Delinger