team1


Publisert: 17.03.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Barnefaren presset henne til å ta abort. Da hun nektet, lurte han i henne abortpiller, slik at barnet døde. I dag er han dømt til seks år fengsel.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Istock

Framgangsmåten er nøye kalkulert og kynisk, ble det sagt i retten i dag. Den 25 år gamle mannen fra Trøndelag er dømt etter straffelovens paragrafer 231 og 245, der det første punktet er det mest alvorlige. For ”under særdeles skjerpende omstendigheter” skal mannen være ansvarlig for ”betydelig skade på legeme eller helbred”.

Han har mot fornærmedes vilje tatt livet av deres ufødte barn og samtidig forsettelig utsatt henne for betydelige fysiske smerter, heter det i dommen, i følge avisen Dagen.

Retten fastslo at den fornærmede har krav på oppreisningserstatning, og viser til at veiledende norm for oppreisning til etterlatte etter drap er 200 000 kroner.

– Bra med streng straff

Liv Kjersti S. Thoresen i Menneskeverd synes det er bra at mannen har fått en såpass streng straff som seks år.

– Retten viser på denne måten at saken tas på alvor. Det denne mannen har gjort, er en alvorlig krenkelse av kvinnens kropp og hennes liv. I tillegg har han tatt livet av deres ufødte barn. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i at det må ha vært en forferdelig opplevelse for kvinnen, kommenterer Thoresen.

Hun vet at mange kvinner blir presset til å ta abort.

– Kvinnen i denne saken har opplevd den alvorligste form for abortpress. Noe av begrunnelsen for straffen i domsavsigelsen var hensynet til det allmennpreventive. Det å statuere et eksempel i en sak som denne, er svært viktig, mener lederen i Menneskeverd.

Hun merker seg at det var skjerpende for straffen at han hadde tatt livet av deres ufødte barn.

– Dette er med på å understreke det ufødte barnets verdi, kommenterer jordmor og generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti S. Thoresen (bildet).

Liv Kjersti S Thoresen

211 Delinger