Vår felles utfordring er: Hvordan kan vi hjelpe mennesker i dette landet til å se at alle mennesker har en verdi, helt uavhengig om de er født eller ufødt, frisk eller syk, ung eller gammel?

Tekst: Liv Kjersti S. Thoresen  Foto: Menneskeverd

Menneskeverdet trues på flere områder i vårt eget land. Barnet i mors mage er spesielt utsatt og behøver et styrket rettsvern. Visjonen vi jobber etter i Menneskeverd er «et samfunn som prioriterer livsrett, likeverd og livshjelp høyest». Å være en stemme for de stemmeløse, og å bidra til at mennesker i sårbare faser av livet får et styrket vern, er noe av det viktigste vi kan gjøre. Hvordan vi behandler våre medmennesker, sier mye om hvilken retning vi går i som samfunn.

Alle mennesker er like mye verdt, helt uavhengig av hva vi evner å prestere eller om vi har diagnoser eller avvik.

Det er en stor urett at barnet i mors mage er helt uten rettsvern de første 12 ukene av graviditeten. Fram til uke 22–23 råder et gradert rettsvern, der barn med sykdom og diagnoser er spesielt utsatt. Med tidlig ultralyd og blodprøver kan vi finne ut mye om barnet før det er født, noe som gjør at mennesker stadig stilles inn for nye dilemmaer og vanskelig valg.

Les resten av innlegget her.