team1


Publisert: 08.04.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

– Det er gledelig at antall aborter i Norge er gått ned. Samtidig er over 14 000 svangerskapsavbrudd hvert år et høyt tall. Jeg har tro på å fortsette det viktige arbeidet vi gjør for å redusere antall aborter, sier Liv Kjersti S. Thoresen i Menneskeverd.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Menneskeverd

Rett før påske la Folkehelseinstituttet frem årets rapport om svangerskapsavbrudd i Norge. Den viser at det i 2014 ble utført 14 061 aborter i Norge. Det er 714 færre enn året før, og en nedgang på fem prosent.

Aborttallene er synkende i alle aldersgrupper, men for kvinner under 20 år er nedgangen størst. Antall aborter i denne aldersgruppen har vært synkende siden 2008.

Fremdeles er det flest svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 20-24 år. Og fremdeles er det slik at det er flest svangerskapsavbrudd i Oslo, Troms og Finnmark, men også her har det vært en nedgang i antall aborter siden året før.

Motiveres til å jobbe videre

– Nedgangen i antall aborter motiverer oss til å arbeide videre med den viktige forebyggende jobben vi gjør i Menneskeverd, kommenterer Liv Kjersti S. Thoresen.

– Hvorfor tror du at aborttallene er synkende?

– Det er nok flere grunner til det, men i hovedsak større fokus på forebyggende helsearbeid blant ungdom. Lettere tilgang til helsesøster og jordmødre, og det at de har mulighet til å skrive ut prevensjon, har nok vært medvirkende, mener Thoresen.

– At aborttallene er lavere, må også ses i sammenheng med at færre ungdommer blir gravide, kommenterer ungdomskonsulent i Menneskeverd, Helene Pederstad.

Hun forteller at Menneskeverd har tro på å jobbe med holdninger til sex, graviditet og vanskelige valg i forbindelse med abort.

– Vi reiser rundt i hele Norge og underviser ungdom om spørsmål omkring menneskeverd og etikk. Vi forsøker å formidle på en relevant og informativ måte hva en abort er for noe, og hvilke konsekvenser det kan ha. På den måten kan de unge bli bedre rustet til å ta et reelt valg dersom de står overfor situasjonen, forteller Pederstad (bildet).

Helene Pederstad

 

167 Delinger