team1


Publisert: 28.04.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Jeg setter stor pris på å bli spurt om å være ambassadør for en så viktig sak som menneskeverdet, sier Geir Lippestad. Han er en av organisasjonen Menneskeverds nye ambassadører.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Tina Rensel

Når Menneskeverd nå får ambassadører, er det for å nå enda lenger ut med det viktige budskapet om at livsrett, likeverd og livshjelp bør gjelde alle mennesker.

– Våre ambassadører vil være et positivt ansikt utad for temaene vi brenner for, forteller Audun Rensel, som er markedskonsulent i Menneskeverd. Han er svært fornøyd med at Geir Lippestad har takket ja til å være ambassadør for organisasjonen.

– Vi valgte å spørre Geir Lippestad om å være ambassadør for verdien likeverd, fordi det er noe han er opptatt av og brenner for, og som han fronter i offentligheten på en forbilledlig måte, sier Rensel.

En ambassadør i Menneskeverd trenger ikke å være enig i alt organisasjonen står for. Vedkommende blir avbildet på forsiden av Menneskeverds hjemmeside sammen med et sitat. Lippestad sier:

«Menneskeverd bør være et viktig etisk kompass i vårt samfunn. Mangfold og aksept av annerledeshet er noe av det aller viktigste vi som samfunn og enkeltmennesker kan verne om fremover.»

I 2014 mottok ekteparet Signe og Geir Lippestad Livsvernprisen. I begrunnelsen stod det blant annet:

«Deres engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne er forbilledlig. Svært inspirerende er også deres arbeid for mangfold og for inkludering av funksjonshemmede i arbeidsliv og medier. Dette reflekterer et verdigrunnlag der respekt og en urokkelig tro på menneskelivet, uansett hvilken livssituasjon man befinner seg i, er basis. I offentligheten har de begge bidratt til å synliggjøre det faktum at menneskeverd gjelder alle mennesker, uansett handling eller bakgrunn. (…) Vi ønsker å anerkjenne Signe og Geir Lippestads evner, heltemot og standhaftige tro på likeverd og inkludering.»

Hvem som er de andre ambassadørene for Menneskeverd, vil ikke Audun Rensel avsløre ennå.

– Følg med i neste utgave av magasinet vårt «Vern om livet» som kommer i mai. Der er det intervju med en av de andre ambassadørene, forteller markedskonsulenten i Menneskeverd.

14K Delinger