team1


Publisert: 12.05.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

– Menneskeverd vil være med på å understreke viktigheten av den oppgaven politikerne har for å sikre alvorlig syke og døende omsorg og verdighet i livets sluttfase, sier Liv Kjersti S. Thoresen, som i dag deltok på høring i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. 

Tekst: Kristin W. Malmin

Stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Olav Syversen og Line Henriette Hjemdal fra KrF står bak et forslag om å sikre retten til livshjelp ved livets slutt (Dokument 8:92 S). Hele syv instanser hadde meldt seg for å kommentere forslaget, og først ut var Menneskeverd ved Liv Kjersti S. Thoresen.

– Helsedirektoratet kom tidligere i år med “Rapport om tilbud til personer med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt – å skape liv til dagene” – en rapport som fremhever faglige anbefalinger. Nå er det tid for gode og viktige politiske prioriteringer for å sikre at dette feltet styrkes. Dok 8-forslaget kommer derfor i rett tid, og forslagsstillerne kommer med konkrete forslag til plan for å sikre livshjelp ved livets slutt, sa Thoresen.

Hun trakk blant annet frem pasientens valgfrihet når det gjelder den siste tiden.

– Om den tilbringes hjemme med god hjelp, på sykehjem eller sykehus, er med på å sikre et variert omsorgstilbud. Kompetanseheving og samhandling blir da viktige nøkkelord, sa Thoresen.

Hun gav spesielt støtte til forslagsstillernes konkrete forslag om livshjelp der den enkelte bor, å sikre etablering av ambulante team for lindrende behandling i kommunen/spesialisthelsetjenesten, øke satsingene på kompetanse om livets slutt, og at barnepalliasjon blir prioritert.

Hospice Lovisenberg var også med på høringen.

– De gjør et forbilledlig arbeid, både med sin hospice-enhet, men ikke minst med viktig kompetanseoverføring ut til kommunehelsetjenesten. De har mye ekspertise på lindrende behandling, og bør i større grad brukes som et ressurssenter, påpeker Liv Kjersti S. Thoresen.

lk høring utenfor

Hospice Lovisenberg var representert ved seksjonsoverlege Are Normann (til venstre) og seksjonsleder Joran Slaaen (til høyre) – her i samtale med Menneskeverds generalsekretær. Foto: Kristin W. Malmin

145 Delinger