ABORTKAMP: Liv Kjersti S. Thoresen er generalsekretær i Menneskeverd, Norges eneste livsvernorganisasjon som arbeider for livsrett, likeverd og livshjelp.

Tekst: Birgit Opheim, Dagen Foto: Menneskeverd

1. Hvordan opplever du at abortloven har fungert?

– Vi legitimerer i lovs form at livet ikke har noen verdi. Den plassen som skal være tryggest for alle er blitt det minst trygge stedet å være.

Les resten av intervjuet her.

8 Delinger