team1


Publisert: 10.06.15  Skrevet av: Kristin Wennemo Malmin, Konst. informasjonsansvarlig i Menneskeverd

Professor Torgeir Bruun Wyller frykter at behandling av mennesker som er ved livets slutt skal bli sett på som unødvendig.

Tekst: Kristin W. Malmin Foto: Istock

Professoren påpeker i et intervju med NRK at han er redd for at eldre og skrøpelige vil føle på det at de rett og slett skal svare at de er mette av dage og klare for døden nettopp fordi de skjønner at det forventes at de skal gi et slikt svar.

– Du kan like gjerne dø hvis du ikke er i stand til å yte noe. Det er en holdning som fort kan snike seg inn i debatten om hvordan vi skal behandle alvorlig syke og døende, sier professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller, til NRK.

Han frykter at vi skal få et helsevesen som ikke lenger prioriterer livsforlengende behandling, og at vi kutter ut aktiv behandling der det fortsatt vil være meningsfylt å behandle.

Les hele intervjuet her.

Fastlegen hjem til døende

NRK har de siste dagene satt søkelys på de eldre og de døendes situasjon i Norge, noe generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen, er glad for.

– Det er uverdig at eldre dør alene på sykehjem. Det er flott at media nå setter søkelys på denne pasientgruppens behov. Mennesker er like verdifulle i alle faser av livet, også i den sårbare fasen helt ved slutten av livet, påpeker Thoresen.

Hun tror at når vi som samfunn legger til rette for livshjelp ved livets slutt, vil spørsmålet om aktiv dødshjelp bli mindre aktuelt.

Mandag denne uken uttalte KrF-politiker Olaug Bollestad seg til NRK om de døendes situasjon. Hun mener at fastlegen må ut av legekontorene og besøke alvorlig syke og døende i hjemmene.

KrF har nå fremmet et privat lovforslag som i disse dager blir behandlet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Forslaget omfatter en rekke tiltak som partiet mener er viktig for å styrke den lindrende behandlingen av alvorlig syke og døende.

– Fastlegens rolle er sentral. Det er han som kjenner pasienten og familien rundt han godt, sier Olaug Bollestad til NRK.

Les hele saken her.

Olaug Bollestad - fotograf-Gunnhild Sørås

Olaug Bollestad. Foto: Gunnhild Sørås