team1


Publisert: 06.08.15  Skrevet av: Helene Pederstad Øien, Undervisningsansvarlig

Menneskeverd søker markeds- og administrasjonskonsulent,

i 100 prosent fast stilling

Menneskeverd 10 000medlemmer

Hovedarbeidsområdene vil være å ha ansvar for organisasjonens daglige drift og koordinering av markedsføringstiltak. Vi søker en medarbeider som har en selvstendig driv og tar ansvar. Du vil samarbeide tett med generalsekretæren.

Det administrative arbeidet vil i hovedsak være å ha ansvar for organisasjonens daglige drift:

 • Skriver innkalling og sakspapirer til styremøter, i samråd med generalsekretær, og fungerer som referent på styremøter
 • Ansvar for oppfølging av organisasjonens avtaler
 • Ansvar for oppfølging av medlems-, giver- og frivilligregister
 • Ansvar for organisasjonens system for resultatmåling (KPI’er)
 • Ansvar for kontakt med IT-leverandør og regnskapsfører
 • Deltar i planlegging og gjennomføring av arrangementer i organisasjonens regi

 

På markedssiden vil du ha ansvar for planlegging og koordinering av markeds- og fundraisingsaktiviteter:

 • Ansvar for handlingsplanen for fundraising
 • Ansvar for oppfølging av giverne
 • Deltar i planlegging og implementering av større markeds- og informasjonskampanjer
 • Ansvar for bestilling og oppfølging av annonser
 • Ansvar for årsplan over aktuelle arrangementer der organisasjonen har stands og koordinerer dette
 • Jobber aktivt med medlemsverving, herunder stå på stand

 

 Vi søker en person som har:

 • Relevant utdannelse fra markedsføring og administrasjon/økonomi
 • Erfaring fra liknende arbeid, særlig markedsarbeid/fundraising
 • God teknisk innsikt og interesse for data
 • Du er strukturert og arbeider selvstendig og effektivt
 • Du må formulere deg godt skriftlig og muntlig

 

Organisasjonen vektlegger fleksibilitet og teamarbeid og kan tilby en spennende arbeidsplass midt i Oslo sentrum. Du må dele organisasjonens formål og verdier.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lønn etter avtale.
Ønsker snarlig tiltredelse.

Søknadsfrist: 17. august

Spørsmål rettes til generalsekretær Liv Kjersti S. Thoresen, tlf.: 22 34 09 01/ 41 33 39 35

Søknad med CV sendes til: liv@menneskeverd.no

 

456 Delinger