team1


Publisert: 13.08.15  Skrevet av: Helene Pederstad Øien, Undervisningsansvarlig

Det nærmer seg et nytt kommunevalg, og det er på tide å dykke ned i partienes politiske prinsipper for å se hvem som tar vare på menneskeverdet og hvem som ikke gjør det.

Tekst: Helene Pederstad Øien Foto: Menneskeverd

Ved forrige stortingsvalg lagde Menneskeverd en oversikt over de største partienes standpunkt til en rekke av våre temaer. Her kom FrP, Ap og SV verst ut på verdibarometeret, mens KrF og Høyre, etterfulgt av Senterpartiet, skåret høyest. Det var derfor gledelig å se at den nye regjeringsplattformen løftet fram flere av våre saker:

I samarbeidsplattformen presiseres det at de ønsker å stramme inn grensen for seinabort som nå er satt til 22 uker + 0 dager. Samtidig ville regjeringen øke engangsstønaden til gravide, noe som kan gjøre det enklere for kvinner som er mellom studie og jobb å velge å bære fram barnet. I dag er engangsstønaden 44 190 kr, men Menneskeverd mener denne bør øke til minimum 170 000 kr dersom den skal utgjøre en betydelig forskjell for den gravide. I tillegg er det lovet at det ikke skal innføres tidlig ultralyd til alle gravide, samt en ny test på markedet kalt NIPT, som kan teste fosterets antall kromosomer allerede i 5. uke av graviditeten. Det er et tydelig signal på at regjeringen ikke ønsker en statlig finansiert sortering tidlig i svangerskapet. Det er Menneskeverd glade for!

Livsrett
Om lag hver femte graviditet ender i en provosert abort, og det er bred politisk enighet om at aborttallene må ned. Fem statlige handlingsplaner er utarbeidet, men det utføres fortsatt lite forskning på hvorfor kvinner velger abort. Forebygging av uønskede svangerskap og abort krever flere ben å stå på enn prevensjonstiltak, tilgjengelige tjenester og folkehelsearbeid. Det er derfor gledelig at KrF Oslo har fått gjennom å bruke to millioner kroner til å forebygge abort, og pengene skal blant annet gå til bedre etikk- og seksualundervisning i skolen, og et større rådgivningstilbud til gravide.

Selv om samarbeidsplattformen ønsker å beholde dagens abortlovgivning, ønsker KrF å styrke rettsvernet til det ufødte liv: «Retten til liv er den mest grunnleggende menneskeretten, og må gjelde fra unnfangelse til naturlig død», står det i KrFs politiske program.

Likeverd
Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker nå som tidligere å liberalisere bioteknologiloven på sentrale punkter som angår menneskeverdet, blant annet ved å tilby tidlig ultralyd for kvinner i alle aldre, samt sykdomstesting av barn i mors mage. På bakgrunn av dette mener Menneskeverd at de tre partiene skårer lavest på vårt verdibarometer.

På den motsatte siden av skalaen har vi KrF og Høyre, etterfulgt av Senterpartiet. Ingen av de tre partiene ønsker å innføre tidlig ultralyd til alle gravide, og gjennom sine standpunkt beviser de at de er opptatt av å ta vare på alle menneskers likeverd. Høyre er også, til tross for store uenigheter internt i partiet, ofte tydelig i saker som omhandler livets start. På Høyres landsmøte i 2013 tok Erna Solberg til orde for en endring i abortlovens § 2c som tillater abort på fostre med alvorlig sykdom. Solberg møtte liten støtte internt og hos de fleste andre partiene, som Venstre og FrP, mens KrF berømmer en verdibevisst statsminister (Dagbladet 08.03.15).

Livshjelp
FrP skårer lavest på verdibarometeret ettersom de er det eneste norske partiet som har programfestet aktiv dødshjelp. Forslaget fra Frp om legalisere aktiv dødshjelp i 2009 møtte svært mye motstand, og allerede før valgkampen hadde startet, la partileder Siv Jensen derfor saken død: – Det ligger i vårt prinsipprogram, men der ligger det godt og i stabilt sideleie, sa Jensen til NRK før stortingsvalget i 2013. Unge Venstre ønsker også å tillate aktiv dødshjelp i Norge, men har ikke støtte i moderpartiet.

Selv om Siv Jensen ved flere anledninger har forsikret oss om at aktiv dødshjelp ligger trygt i stabilt sideleie, har partikollega og stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen nylig latt et flertall lokalaviser i Norge få høre at FrP vil legalisere aktiv dødshjelp. Johansen mener at dagens forbud mot aktiv dødshjelp «går utover de svakeste i samfunnet», som «ikke klarer å avslutte sitt liv selv, eller ikke har muligheten til å avslutte det lovlig i Sveits». KrF-leder Knut Arild Hareide har tydeliggjort at han er bekymret for at en legalisering av dødshjelp nettopp kommer til å gå utover svake og sårbare mennesker i vårt samfunn. – Hvilket samfunn går vi mot da, når eldre og syke begynner å spørre seg om de er en belastning for samfunnet, kommuneøkonomien og sine nærmeste, spør Hareide (Dagen 06.08.15).

Stem for livet
Når Menneskeverd lager denne oversikten er det fordi vi ser viktigheten av å fortelle velgerne om de største partienes standpunkt til menneskeverdet i saker som angår liv og død. Vi ønsker at dette skal være en tankevekker før høstens kommunevalg. Særlig viktig er det at vi som samfunn og enkeltpersoner signaliserer at hvert enkelt menneske er unikt og at vi sammen arbeider for et samfunn som prioriterer livrett, likeverd og livshjelp høyest. Om vi får til dette avhenger av hva hver og en velger å gjøre ved valgurnen 14. september.

Bruk din stemme bevisst, stem for livet!

Her er oversikten fra 2013 over hvilke standpunkt de politiske partiene har til noen verdispørsmål som omhandler menneskelivets verdi:

Arbeiderpartiet
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd for alle gravide
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Sosialistisk Venstre
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd for alle gravide
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Senterpartiet
Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd for alle gravide
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Kristelig Folkeparti
Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd for alle gravide
Nei til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Venstre
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd for alle gravide
Nei til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp.

Høyre
Nei til eggdonasjon
Nei til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Nei til tidlig ultralyd for alle gravide
Nei til sykdomstesting/ donorbarn
Nei til aktiv dødshjelp

Fremskrittspartiet
Ja til eggdonasjon
Ja til assistert befruktning for enslige
Nei til surrogati
Ja til tidlig ultralyd for alle gravide
Ja til sykdomstesting/ donorbarn
Ja til aktiv dødshjelp.

167 Delinger