team1


Publisert: 25.08.15  Skrevet av: Helene Pederstad Øien, Undervisningsansvarlig

PFU er enige om at NRK skulle ha utvist større varsomhet i formidlingen av handlingsforløpet eller på annen måte forsikret seg om at siste setning i plakatens punkt 4.9 var ivaretatt.

Tekst: Helene Pederstad Øien. Foto: PFU

I vår klaget Menneskeverd, i tillegg til Morten Horn, Rådet for legeetikk, Rådet for sykepleieetikk, samt Senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, NRK Brennpunkt inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

LES OGSÅ: Reagerer på ny dokumentar om selvmord

Brennpunkt-dokumentaren fulgte lungesyke Siv Tove Pedersen på hennes reise til Sveits for å få assistert selvmord. Menneskeverds klage til PFU gikk blant annet på at dokumentaren ikke viste varsomhet i omtale av metoder for selvmord, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4,9:

”Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allemnne informasjonsbehov. Unngå beslrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.”

I PFU-sekretariatets innstilling foreslår de følgende:

”Gitt filmens svært alvorlige tema, og usikkerheten knyttet til mulig smitteeffekt, mener utvalget at NRK kunne utvist noe større varsomhet i formidling av handlingsforløpet, eller på noen annen måte forsikret seg om at siste setning i Vær Varsom-plakatens punkt 4,9 var ivaretatt. Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK ikke har brutt god presseskikk.”

Etter at den første klagen Menneskeverd sendte inn til PFU, vedrørende en britisk dokumentar vist på TV2s nettsider, fikk forenklet saksbehandling i sekretariatet, mener generalsekretæren i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thorsesen, at det er svært viktig at denne klagen fikk full behandling i PFU.

Grundig diskusjon

I diskusjonen som fulgte mellom de ulike representantene for journalister, redaktører og allmennheten, får Menneskeverd og de andre klagerne støtte fra filosof og etiker Henrik Syse, som i motsetning til sekretariatet mener at NRK Brennpunkt faktisk har brutt god presseskikk.

– Det er en framstilling uten å vise det store bildet om hvordan man jobber for å hindre selvmord. Dette er et sårbart felt for mennesker som befinner seg i liknende situasjon. Derfor må man gå veldig varsomt fram, mener Syse.

På dette punktet får Syse også støtte fra PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, Eva Sannum og varamedlem Frode Hansen (redaktørene). De ønsket å gi Brennpunkt en formildet reaksjon på det de mener er kritikkverdig presseskikk, men uten å felle NRK.

– NRK har tidligere vært veldig flinke til å slippe til andre stemmer. Også i denne dokumentaren kunne Brennpunkt tatt med flere motstemmer og kommet med opplysninger om at det er andre utveier enn selvmord. Det er overraskende at de ikke gjorde dette og derfor vanskelig å forbigå, utrykte PFU-lederen.

De øvrige tre represtentantene i utvalget støttet sekretariatets frikjennelse. Diskusjonen som fant sted viser at denne klagen var nødvendig for å skape debatt omkring hvorledes man skal omtale assistert selvmord i mediene.

Fant flertall til slutt

– Utvalget delte seg til slutt i et flertall og et mindretall. Hele utvalget er enige om at NRK, gitt filmens svært alvorlige tema, og usikkerheten knyttet til mulig smitteeffekt, skulle ha (mindretallet: kunne ha) utvist (mindretallet: en noe) større varsomhet i formidlingen av handlingsforløpet eller på annen måte forsikret seg om at siste setning i plakatens punkt 4.9 var ivaretatt, skriver Journalisten.no

Flertallet kom med følgende uttalelse:

Det er bredt akseptert innenfor forskningen at detaljert omtale av selvmordsmetoder kan ha en smitteeffekt. Dette er også grunnen til at dette er spesielt omtalt i Vær Varsom-plakaten. Samtidig som det er positivt at problematikken rundt selvmord, herunder legeassistert selvmord, omtales, er det derfor viktig at man søker å unngå en unødig detaljeringsgrad. Videre bør man være nøye med å presentere alternativer til selvmord og måter man kan forebygge selvmord på.

Assistert selvmord er også selvmord

I NRKs tilsvar til klagerne argumenterer de for at assistert selvmord er noe vesentlig annet enn det man vanligvis forbinder med begrepet selvmord. Forskning viser at veldig mange selvmord er planlagte handlinger, og Henrik Syse tok til orde for en oppklaring av dette punktet under PFU-møtet i dag. – Akkurat dette er punkt 4,9 i Vær Varsom-plakaten laget for.

Han mener man også fortjener å få informasjon om alternativer og hjelpetiltak, og at det finnes livshjelp. – I vår tid, da det er et bredt lege- og omsorgstilbud, mener jeg det er et krav man burde kunne stille at dette kommer fram i dokumentaren, uttrykker filosofen til utvalget.

Lederen i Menneskeverd understreker at debatten i PFU i dag har vært god, og at deres kritikk av NRK gir tydlige føringer for lignende saker i fremtiden. – Vi vil oppfordre pressen til fortsatt varsomhet rundt omtale av assistert selvmord, sier Thoresen.

Les hele PFUs uttalelse av sak 082ABC/15 her.

162 Delinger