Hvis vi ikke har annet å tilby enn hjelp til å dø, krenker vi menneskeverdet og selve livet.

Nylig stemte det britiske parlamentet over et lovforslag om å innføre legeassistert selvmord i Storbritannia. Etter en lang og opphetet debatt, endte resultatet med 330 stemmer imot og 188 stemmer for.

Britiske leger var spesielt fornøyd med resultatet. Det er de som må bistå ved assisterte selvmord, og dermed blir ett menneskes rett til å dø, et annet menneskes plikt til å ta liv. Og leger er som kjent satt til å helbrede, lindre og trøste. Ikke å ta liv.

En høring foretatt av Royal College of General Practitioners, viser at 77 prosent av allmennpraktiserende leger er imot aktiv dødshjelp. Motstanden er også sterk i interesseorganisasjoner for eldre og funksjonshemmede og alle religiøse grupper.

Les hele kronikken i Aftenposten her.