team1


Publisert: 26.01.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Økt satsning på markedsføring og unge mennesker har gitt positiv uttelling for organisasjonens medlemsvekst.

 

Tekst: Maria Victoria Kjølstad Aanje Foto: Menneskeverd

Ved årsskiftet 2015/16 har Menneskeverd 11 149 tellende medlemmer. Sammenlignet med fjoråret var dette antallet 10 641. Det betyr at organisasjonen har økt sin medlemsmasse totalt med 508 nye medlemmer. Da har man tatt høyde for utsiv i løpet av året.

Generalsekretær i Menneskeverd, Liv Kjersti S. Thoresen, er veldig fornøyd med økningen.

– Det er givende å se at engasjementet til organisasjonen vår og temaene vi jobber med, er økende. Det betyr at folk ser viktigheten av at Menneskeverd eksisterer, og ønsker å gi oss en sterkere stemme inn i verdidebatten, sier Thoresen.

- Nå er neste mål 20 000 medlemmer, sier Liv Kjersti S. Thoresen.

– Nå er neste mål 20 000 medlemmer, sier Liv Kjersti S. Thoresen.

 

Av alle de nyinnmeldte 931 medlemskapene i 2015 utgjør ungdomsmedlemskap den største gruppen. Hele 562 ungdommer meldte seg inn i Menneskeverd i fjor. De resterende innmeldte er fordelt på 169 enkeltmedlemskap, 192 familiemedlemskap og 8 pensjonistmedlemskap.

Thoresen påpeker at satsningen på å nå unge mennesker i løpet av året er viktig.

– Økt satsning på seminarvirksomhet og synlighet på festivaler har vært avgjørende for at vi kan nå så mange som vi har gjort i løpet av 2015. Skal vi arbeide med å skape gode holdninger til å verne om menneskelivet i samfunnet, er ungdommer en viktig målgruppe, sier hun.

Nå sikter generalsekretæren mot nye høyder.

– For ett år siden klarte vi å runde 10 000 medlemmer i Menneskeverd. Selv om dette var veldig gledelig, stopper vi ikke der. Med tanke på den økningen vi har sett nå, sikter vi videre mot 20 000, avslutter generalsekretæren.

 

Bildetekst: Helene Pederstad Øien vervet mange medlemmer under fjorårets sommerkampanje Bli en livredder

 

225 Delinger