team1


Publisert: 17.03.16  Skrevet av: Maria Victoria Kjølstad Aanje, Kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd

Aborttallet fortsetter å synke, men nedgangen er ikke like stor i 2015 som tidligere år.

Folkehelseinstituttets rapport om svangerskapsavbrudd for 2015, viser at aborttallet fortsetter å synke. I 2015 ble det utført 14 001 aborter i Norge. Det tilsvarer 11,7 aborter per 1000 kvinner. Det er 65 færre aborter enn året før.

Abortraten er dermed tilnærmet uendret; fra 11,8 i 2014 til 11,7 per 1 000 kvinner i fertil alder (15-49 år) i 2015. Oslo, Finnmark og Troms er som tidligere år de fylkene med flest svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner; 16,0 i Oslo, 15,5 i Finnmark og 13,6 i Troms. Vest Agder, Møre og Romsdal og Aust-Agder hadde de laveste ratene for svangerskapsavbrudd; med 8,6 per 1 000 kvinner i Vest-Agder, 8,8 i Møre og Romsdal og 9,0 i Aust-Agder.

Det ble utført 590 aborter etter nemndbehandling. Det er 44 flere enn året før. Åtte av ti selvbestemte aborter ble utført før 9. uke av svangerskapet.

Flest aborter i aldersgruppen 20-30 år

Antall svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 15-19 år har hatt en betydelig nedgang de siste årene, og i fjor var dette tallet historisk lavt. Fra 2014 til 2015 har man vært vitne til et fall i abortraten fra 9,6 til 8,3 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner i denne aldersgruppen. Til sammenligning var dette tallet 20,1 per 1 000 kvinner i år 2000.

Forekomsten av svangerskapsavbrudd i aldersgruppen 20-24 år er nå lik aldersgruppen 25-29 år. Som tidligere år er det disse gruppene som har den høyeste forekomsten av antall aborter. I 2015 var raten 21,1 svangerskapsavbrudd per 1 000 kvinner både i alderen 20-24 og 25-29 år mot 21,8 og 20,7 i 2014.

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet ønsker nå å sette fokus på kvinnene i 20-årene.

– Vi har som mål at antall uønskede svangerskap særlig i aldersgruppen 20-30 år skal reduseres enda mer, og vil fortsette samarbeidet med andre offentlige virksomheter og frivillige organisasjoner, sier Carlsen.

Skjermbilde 2016-03-17 kl. 08.16.24

22 Delinger